6608/10-13

04.11.2009 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 437, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-13.

Brønnen, som var tørr, ligger om lag 10 kilometer øst for Nornefeltet i Norskehavet og 200 kilometer vest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre jura (Åreformasjonen).

Brønnen påtraff bergarter med forventet mektighet og middels til god reservoarkvalitet.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 437. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et totalt vertikalt dyp på 1420 meter under havflaten, og ble avsluttet i nedre jura bergarter (Åreformasjonen). Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/10-13 ble boret på 384 meters havdyp av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 159 B i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/3-8 der Statoil Petroleum AS er operatør. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009