6609/10-2

25.09.2009 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 483 S, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6609/10-2.

Brønnen, som var tørr, ble boret i Helgelandsbassenget, og ligger 45 kilometer øst for Nornefeltet og 162 kilometer vest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre jura (Båtgruppen). Brønnen påtraff reservoarbergarter med forventet mektighet og god reservoarkvalitet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 483 S. Tillatelsen ble tildelt 26. februar 2008 (TFO 2007)

Brønnen ble boret til et totalt vertikalt dyp på 2499 meter under havflaten, og ble avsluttet i øvre trias bergarter (”Red Beds”). Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6609/10-2 ble boret på 265 meters havdyp av boreinnretningen Songa Delta som nå skal til utvinningstillatelse 375 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/4-11 der Petro-Canada Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009