6705/10-1

16.03.2009 Pressemelding 16/2009: StatoilHydro Petroleum AS avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 6705/10-1 i Norskehavet. Brønnen, som påviste gass, er lokalisert 345 kilometer nordvest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter i et prospekt kalt Asterix. Gassen på påvist i øvre kritt. Størrelsen på funnet er foreløpig anslått til 16 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne skal evaluere resultatet for nærmere avklaring av ressurspotensialet og vurdere eventuell utbygging av gassfunnet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 327 B. Utvinningstillatelse 327 B ble tildelt i 2007 som en tilleggstildeling til utvinningstillatelse 327 fra 18. konsesjonsrunde (2004).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3775 meter under havflaten, og ble avsluttet i øvre kritt. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/10-1 ble boret på 1360 meters havdyp av Transocean Leader. Innretningen flyttes nå til Nordsjøen for å bore avgrensingsbrønnen 30/11-7 A i utvinningstillatelse 035 B, der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 327 B

 

kart

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009