6705/10-1

16.03.2009 Pressemelding 16/2009: StatoilHydro Petroleum AS avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 6705/10-1 i Norskehavet. Brønnen, som påviste gass, er lokalisert 345 kilometer nordvest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter i et prospekt kalt Asterix. Gassen på påvist i øvre kritt. Størrelsen på funnet er foreløpig anslått til 16 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne skal evaluere resultatet for nærmere avklaring av ressurspotensialet og vurdere eventuell utbygging av gassfunnet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 327 B. Utvinningstillatelse 327 B ble tildelt i 2007 som en tilleggstildeling til utvinningstillatelse 327 fra 18. konsesjonsrunde (2004).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3775 meter under havflaten, og ble avsluttet i øvre kritt. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/10-1 ble boret på 1360 meters havdyp av Transocean Leader. Innretningen flyttes nå til Nordsjøen for å bore avgrensingsbrønnen 30/11-7 A i utvinningstillatelse 035 B, der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 327 B

 

kart

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.