34/8-14 C og 34/8-14 D

06.02.2009 Pressemelding 12/2009: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 120, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 34/8-14 C, og er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 34/8-14 D på funnet 34/8-14 S (kalt Pan/Pandora) rett sør for Visundfeltet i Nordsjøen.

I oktober 2008 påviste brønnen 34/8-14 S olje og gass i øvre deler av Brentgruppen i midtre jura reservoarbergarter. Funnet ble i november 2008 avgrenset mot nord ved brønn 34/8-14 A.

Letemål for brønn 34/8-14 C var å påvise olje-vannkontakten i nordlig segment av funnet. Brønnen påtraff en 6 meter oljekolonne i midtre jura reservoarbergarter, som gir en grunnere olje-vannkontakt enn tidligere påvist.

Målet for letebrønn 34/8-14 D var å avgrense funnet i 34/8-14 S i østlig retning. Brønnen påtraff en 19 meter oljekolonne i midtre jura reservoarbergarter og avgrenset dermed funnet.

Avgrensningsbrønnene viser at størrelsen på funnet er innenfor et usikkerhetspenn  3,5 - 7,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli vurdert utbygd mot Visundfeltet. Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Avgrensningsbrønnene 34/8-14 C og 34/8-14 D er henholdsvis den 20. og 22. letebrønnen utvinningstillatelse 120. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10 A i 1985.

Brønn 34/8-14 C ble boret til et vertikalt dyp på 3008 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Dunlingruppen i midtre jura. Brønn 34/8-14 D ble boret til et vertikalt dyp på 2941 meter under havoverflaten og avsluttet i Dunlingruppen i nedre jura.

Havdypet i området er 292 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Borgland Dolphin, som skal til utvinningstillatelse 089 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønnen 34/7-34 der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 120

 

kartPressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.