34/8-14 C og 34/8-14 D

06.02.2009 Pressemelding 12/2009: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 120, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 34/8-14 C, og er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 34/8-14 D på funnet 34/8-14 S (kalt Pan/Pandora) rett sør for Visundfeltet i Nordsjøen.

I oktober 2008 påviste brønnen 34/8-14 S olje og gass i øvre deler av Brentgruppen i midtre jura reservoarbergarter. Funnet ble i november 2008 avgrenset mot nord ved brønn 34/8-14 A.

Letemål for brønn 34/8-14 C var å påvise olje-vannkontakten i nordlig segment av funnet. Brønnen påtraff en 6 meter oljekolonne i midtre jura reservoarbergarter, som gir en grunnere olje-vannkontakt enn tidligere påvist.

Målet for letebrønn 34/8-14 D var å avgrense funnet i 34/8-14 S i østlig retning. Brønnen påtraff en 19 meter oljekolonne i midtre jura reservoarbergarter og avgrenset dermed funnet.

Avgrensningsbrønnene viser at størrelsen på funnet er innenfor et usikkerhetspenn  3,5 - 7,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli vurdert utbygd mot Visundfeltet. Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Avgrensningsbrønnene 34/8-14 C og 34/8-14 D er henholdsvis den 20. og 22. letebrønnen utvinningstillatelse 120. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10 A i 1985.

Brønn 34/8-14 C ble boret til et vertikalt dyp på 3008 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Dunlingruppen i midtre jura. Brønn 34/8-14 D ble boret til et vertikalt dyp på 2941 meter under havoverflaten og avsluttet i Dunlingruppen i nedre jura.

Havdypet i området er 292 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Borgland Dolphin, som skal til utvinningstillatelse 089 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønnen 34/7-34 der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 120

 

kartPressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009