34/8-14 C og 34/8-14 D

06.02.2009 Pressemelding 12/2009: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 120, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 34/8-14 C, og er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 34/8-14 D på funnet 34/8-14 S (kalt Pan/Pandora) rett sør for Visundfeltet i Nordsjøen.

I oktober 2008 påviste brønnen 34/8-14 S olje og gass i øvre deler av Brentgruppen i midtre jura reservoarbergarter. Funnet ble i november 2008 avgrenset mot nord ved brønn 34/8-14 A.

Letemål for brønn 34/8-14 C var å påvise olje-vannkontakten i nordlig segment av funnet. Brønnen påtraff en 6 meter oljekolonne i midtre jura reservoarbergarter, som gir en grunnere olje-vannkontakt enn tidligere påvist.

Målet for letebrønn 34/8-14 D var å avgrense funnet i 34/8-14 S i østlig retning. Brønnen påtraff en 19 meter oljekolonne i midtre jura reservoarbergarter og avgrenset dermed funnet.

Avgrensningsbrønnene viser at størrelsen på funnet er innenfor et usikkerhetspenn  3,5 - 7,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli vurdert utbygd mot Visundfeltet. Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Avgrensningsbrønnene 34/8-14 C og 34/8-14 D er henholdsvis den 20. og 22. letebrønnen utvinningstillatelse 120. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10 A i 1985.

Brønn 34/8-14 C ble boret til et vertikalt dyp på 3008 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Dunlingruppen i midtre jura. Brønn 34/8-14 D ble boret til et vertikalt dyp på 2941 meter under havoverflaten og avsluttet i Dunlingruppen i nedre jura.

Havdypet i området er 292 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Borgland Dolphin, som skal til utvinningstillatelse 089 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønnen 34/7-34 der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 120

 

kart



Pressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).