34/8-14 C og 34/8-14 D

06.02.2009 Pressemelding 12/2009: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 120, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 34/8-14 C, og er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 34/8-14 D på funnet 34/8-14 S (kalt Pan/Pandora) rett sør for Visundfeltet i Nordsjøen.

I oktober 2008 påviste brønnen 34/8-14 S olje og gass i øvre deler av Brentgruppen i midtre jura reservoarbergarter. Funnet ble i november 2008 avgrenset mot nord ved brønn 34/8-14 A.

Letemål for brønn 34/8-14 C var å påvise olje-vannkontakten i nordlig segment av funnet. Brønnen påtraff en 6 meter oljekolonne i midtre jura reservoarbergarter, som gir en grunnere olje-vannkontakt enn tidligere påvist.

Målet for letebrønn 34/8-14 D var å avgrense funnet i 34/8-14 S i østlig retning. Brønnen påtraff en 19 meter oljekolonne i midtre jura reservoarbergarter og avgrenset dermed funnet.

Avgrensningsbrønnene viser at størrelsen på funnet er innenfor et usikkerhetspenn  3,5 - 7,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli vurdert utbygd mot Visundfeltet. Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Avgrensningsbrønnene 34/8-14 C og 34/8-14 D er henholdsvis den 20. og 22. letebrønnen utvinningstillatelse 120. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10 A i 1985.

Brønn 34/8-14 C ble boret til et vertikalt dyp på 3008 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Dunlingruppen i midtre jura. Brønn 34/8-14 D ble boret til et vertikalt dyp på 2941 meter under havoverflaten og avsluttet i Dunlingruppen i nedre jura.

Havdypet i området er 292 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Borgland Dolphin, som skal til utvinningstillatelse 089 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønnen 34/7-34 der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 120

 

kartPressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.