7223/5-1

12.01.2009 Pressemelding 3/2009: StatoilHydro Petroleum AS har avsluttet avgrensingsbrønn 7223/5-1 på olje/gassfunnet 7222/6-1 S (Obesum). Resultatet er skuffende.

Målet med brønnen var å avgrense og dermed bestemme størrelsen på olje-/gassfunnet som ble gjort tidlig i 2008 gjennom undersøkelsesbrønn 7222/6-1 S. Funnet, som  ligger om lag 175 kilometer nordvest for Hammerfest, ble gjort i bergarter av midtre trias alder.   
 
Den siste brønnen påviste to mindre gasskolonner i sandsteiner av midtre trias alder. Reservoarkvaliteten er middels i det grunneste funnet og dårlig i det dypeste.

Avgrensningsbrønnen viser at størrelsen på det grunneste funnet er innenfor usikkerhetsspennet én til fem milliarder Sm3 utvinnbar gass. Det er for tidlig å anslå størrelsen på det dypeste funnet.

Avgrensingsbrønnen viste ikke spor av olje, slik at størrelsen på oljedelen av funnet anses som minimal. Verken olje- eller gassfunnet i det grunneste nivået anses som kommersielt interessant.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble utført datainnsamling og prøvetaking. Det skal gjennomføres evaluering og analyser for å avklare størrelsen og utstrekningen av funnet.

Dette er den tredje brønnen i utvinningstillatelse 228. Utvinningstillatelsen 228 ble tildelt i Barentshavsprosjektet i 1997, med Saga Petroleum ASA som operatør.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2525 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av midtre trias alder. Brønnen ble permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret på 340 meter havdyp av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 104 i Nordsjøen for å bore brønn 30/9-22 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 228 (se OD's faktasider) 

 

 kartPressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.