7223/5-1

12.01.2009 Pressemelding 3/2009: StatoilHydro Petroleum AS har avsluttet avgrensingsbrønn 7223/5-1 på olje/gassfunnet 7222/6-1 S (Obesum). Resultatet er skuffende.

Målet med brønnen var å avgrense og dermed bestemme størrelsen på olje-/gassfunnet som ble gjort tidlig i 2008 gjennom undersøkelsesbrønn 7222/6-1 S. Funnet, som  ligger om lag 175 kilometer nordvest for Hammerfest, ble gjort i bergarter av midtre trias alder.   
 
Den siste brønnen påviste to mindre gasskolonner i sandsteiner av midtre trias alder. Reservoarkvaliteten er middels i det grunneste funnet og dårlig i det dypeste.

Avgrensningsbrønnen viser at størrelsen på det grunneste funnet er innenfor usikkerhetsspennet én til fem milliarder Sm3 utvinnbar gass. Det er for tidlig å anslå størrelsen på det dypeste funnet.

Avgrensingsbrønnen viste ikke spor av olje, slik at størrelsen på oljedelen av funnet anses som minimal. Verken olje- eller gassfunnet i det grunneste nivået anses som kommersielt interessant.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble utført datainnsamling og prøvetaking. Det skal gjennomføres evaluering og analyser for å avklare størrelsen og utstrekningen av funnet.

Dette er den tredje brønnen i utvinningstillatelse 228. Utvinningstillatelsen 228 ble tildelt i Barentshavsprosjektet i 1997, med Saga Petroleum ASA som operatør.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2525 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av midtre trias alder. Brønnen ble permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret på 340 meter havdyp av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 104 i Nordsjøen for å bore brønn 30/9-22 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 228 (se OD's faktasider) 

 

 kartPressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.