7223/5-1

12.01.2009 Pressemelding 3/2009: StatoilHydro Petroleum AS har avsluttet avgrensingsbrønn 7223/5-1 på olje/gassfunnet 7222/6-1 S (Obesum). Resultatet er skuffende.

Målet med brønnen var å avgrense og dermed bestemme størrelsen på olje-/gassfunnet som ble gjort tidlig i 2008 gjennom undersøkelsesbrønn 7222/6-1 S. Funnet, som  ligger om lag 175 kilometer nordvest for Hammerfest, ble gjort i bergarter av midtre trias alder.   
 
Den siste brønnen påviste to mindre gasskolonner i sandsteiner av midtre trias alder. Reservoarkvaliteten er middels i det grunneste funnet og dårlig i det dypeste.

Avgrensningsbrønnen viser at størrelsen på det grunneste funnet er innenfor usikkerhetsspennet én til fem milliarder Sm3 utvinnbar gass. Det er for tidlig å anslå størrelsen på det dypeste funnet.

Avgrensingsbrønnen viste ikke spor av olje, slik at størrelsen på oljedelen av funnet anses som minimal. Verken olje- eller gassfunnet i det grunneste nivået anses som kommersielt interessant.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble utført datainnsamling og prøvetaking. Det skal gjennomføres evaluering og analyser for å avklare størrelsen og utstrekningen av funnet.

Dette er den tredje brønnen i utvinningstillatelse 228. Utvinningstillatelsen 228 ble tildelt i Barentshavsprosjektet i 1997, med Saga Petroleum ASA som operatør.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2525 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av midtre trias alder. Brønnen ble permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret på 340 meter havdyp av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 104 i Nordsjøen for å bore brønn 30/9-22 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 228 (se OD's faktasider) 

 

 kartPressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009