7223/5-1

12.01.2009 Pressemelding 3/2009: StatoilHydro Petroleum AS har avsluttet avgrensingsbrønn 7223/5-1 på olje/gassfunnet 7222/6-1 S (Obesum). Resultatet er skuffende.

Målet med brønnen var å avgrense og dermed bestemme størrelsen på olje-/gassfunnet som ble gjort tidlig i 2008 gjennom undersøkelsesbrønn 7222/6-1 S. Funnet, som  ligger om lag 175 kilometer nordvest for Hammerfest, ble gjort i bergarter av midtre trias alder.   
 
Den siste brønnen påviste to mindre gasskolonner i sandsteiner av midtre trias alder. Reservoarkvaliteten er middels i det grunneste funnet og dårlig i det dypeste.

Avgrensningsbrønnen viser at størrelsen på det grunneste funnet er innenfor usikkerhetsspennet én til fem milliarder Sm3 utvinnbar gass. Det er for tidlig å anslå størrelsen på det dypeste funnet.

Avgrensingsbrønnen viste ikke spor av olje, slik at størrelsen på oljedelen av funnet anses som minimal. Verken olje- eller gassfunnet i det grunneste nivået anses som kommersielt interessant.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble utført datainnsamling og prøvetaking. Det skal gjennomføres evaluering og analyser for å avklare størrelsen og utstrekningen av funnet.

Dette er den tredje brønnen i utvinningstillatelse 228. Utvinningstillatelsen 228 ble tildelt i Barentshavsprosjektet i 1997, med Saga Petroleum ASA som operatør.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2525 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av midtre trias alder. Brønnen ble permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret på 340 meter havdyp av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 104 i Nordsjøen for å bore brønn 30/9-22 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 228 (se OD's faktasider) 

 

 kartPressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.