16/1-10

28.01.2009 Pressemelding 7/2009: Lundin Norway AS, som er operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/1-10 på funnet 16/1-8. Det ble gjort funn i jura reservoarbergarter høsten 2007 estimert til mellom 10 og 30 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Funnet er lokalisert om lag 15 km øst for funnet 15/3-1 S Gudrun i Nordsjøen.

Hensikten med brønn 16/1-10 var å avgrense funnet. Brønnen påtraff undermettet olje med samme olje-/vannkontakt som i funnbrønnen. Der er igangsatt omfattende studier for å vurdere alle innsamlede data fra brønnen, herunder integrere dette med analysen av 3D havbunnsseismikk (OBS) innsamlet i 2008, før nytt oppdatert ressursestimat kan gjøres. Det ble gjennomført to formasjonstester og omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. Maksimum produksjonsrate var 620 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 54/64 tommer dyseåpning. Reservoarintervallet i brønnen viste lavere andel sandstein og mer grove konglomerater.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO i 2004. Avgrensingsbrønnen er boret til et vertikalt dyp på 2125 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av antatt trias alder. Havdypet var 110 meter. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønnen bores av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Bredford Dolphin, som skal til utvinningstillatelse 029 B i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 15/6-10 der ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 338


kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009