16/1-10

28.01.2009 Pressemelding 7/2009: Lundin Norway AS, som er operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/1-10 på funnet 16/1-8. Det ble gjort funn i jura reservoarbergarter høsten 2007 estimert til mellom 10 og 30 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Funnet er lokalisert om lag 15 km øst for funnet 15/3-1 S Gudrun i Nordsjøen.

Hensikten med brønn 16/1-10 var å avgrense funnet. Brønnen påtraff undermettet olje med samme olje-/vannkontakt som i funnbrønnen. Der er igangsatt omfattende studier for å vurdere alle innsamlede data fra brønnen, herunder integrere dette med analysen av 3D havbunnsseismikk (OBS) innsamlet i 2008, før nytt oppdatert ressursestimat kan gjøres. Det ble gjennomført to formasjonstester og omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. Maksimum produksjonsrate var 620 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 54/64 tommer dyseåpning. Reservoarintervallet i brønnen viste lavere andel sandstein og mer grove konglomerater.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO i 2004. Avgrensingsbrønnen er boret til et vertikalt dyp på 2125 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av antatt trias alder. Havdypet var 110 meter. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønnen bores av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Bredford Dolphin, som skal til utvinningstillatelse 029 B i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 15/6-10 der ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 338


kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 22.03.2022

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.