16/1-10

28.01.2009 Pressemelding 7/2009: Lundin Norway AS, som er operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/1-10 på funnet 16/1-8. Det ble gjort funn i jura reservoarbergarter høsten 2007 estimert til mellom 10 og 30 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Funnet er lokalisert om lag 15 km øst for funnet 15/3-1 S Gudrun i Nordsjøen.

Hensikten med brønn 16/1-10 var å avgrense funnet. Brønnen påtraff undermettet olje med samme olje-/vannkontakt som i funnbrønnen. Der er igangsatt omfattende studier for å vurdere alle innsamlede data fra brønnen, herunder integrere dette med analysen av 3D havbunnsseismikk (OBS) innsamlet i 2008, før nytt oppdatert ressursestimat kan gjøres. Det ble gjennomført to formasjonstester og omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. Maksimum produksjonsrate var 620 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 54/64 tommer dyseåpning. Reservoarintervallet i brønnen viste lavere andel sandstein og mer grove konglomerater.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO i 2004. Avgrensingsbrønnen er boret til et vertikalt dyp på 2125 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av antatt trias alder. Havdypet var 110 meter. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønnen bores av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Bredford Dolphin, som skal til utvinningstillatelse 029 B i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 15/6-10 der ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 338


kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.