16/1-10

28.01.2009 Pressemelding 7/2009: Lundin Norway AS, som er operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/1-10 på funnet 16/1-8. Det ble gjort funn i jura reservoarbergarter høsten 2007 estimert til mellom 10 og 30 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Funnet er lokalisert om lag 15 km øst for funnet 15/3-1 S Gudrun i Nordsjøen.

Hensikten med brønn 16/1-10 var å avgrense funnet. Brønnen påtraff undermettet olje med samme olje-/vannkontakt som i funnbrønnen. Der er igangsatt omfattende studier for å vurdere alle innsamlede data fra brønnen, herunder integrere dette med analysen av 3D havbunnsseismikk (OBS) innsamlet i 2008, før nytt oppdatert ressursestimat kan gjøres. Det ble gjennomført to formasjonstester og omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. Maksimum produksjonsrate var 620 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 54/64 tommer dyseåpning. Reservoarintervallet i brønnen viste lavere andel sandstein og mer grove konglomerater.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO i 2004. Avgrensingsbrønnen er boret til et vertikalt dyp på 2125 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av antatt trias alder. Havdypet var 110 meter. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønnen bores av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Bredford Dolphin, som skal til utvinningstillatelse 029 B i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 15/6-10 der ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 338


kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 22.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.