30/11-7

05.02.2009 Pressemelding 10/2009: StatoilHydro Petroleum AS har, som operatør for utvinningstillatelse 035, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/11-7. Brønnen er lokalisert om lag 10 km nordøst for Friggfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Brentgruppen i midtre jura reservoarbergarter nær det nedstengte feltet Lille-Frigg.

Brønnen påviste gass og kondensat i midtre jura reservoarbergarter tilhørende nedre deler av Brentgruppen (Etiveformasjonen). Størrelsen på funnet er mellom 1 og 3 millioner Sm3 oljeekvivalenter utvinnbart. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

En vellykket formasjonstest (mini-DST) er gjennomført, og den viste gode produksjonsegenskaper. En avgrensningsbrønn er under planlegging for å bestemme størrelsen på funnet.

Brønnen er den sjette i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i andre konsesjonsrunde i 1969. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4067 meter under havflaten, og ble avsluttet i Drakeformasjonen i nedre jura bergarter.

Havdypet er 111 meter. Brønnen, som ble boret på kostnadsdeling mellom utvinningstillatelse 035 og 362, blir nå midlertidig plugget og forlatt.

Brønn 30/11-7 ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 052 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 30/3-10 S, med StatoilHydro ASA som operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 035 og 362
  

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.