30/11-7

05.02.2009 Pressemelding 10/2009: StatoilHydro Petroleum AS har, som operatør for utvinningstillatelse 035, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/11-7. Brønnen er lokalisert om lag 10 km nordøst for Friggfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Brentgruppen i midtre jura reservoarbergarter nær det nedstengte feltet Lille-Frigg.

Brønnen påviste gass og kondensat i midtre jura reservoarbergarter tilhørende nedre deler av Brentgruppen (Etiveformasjonen). Størrelsen på funnet er mellom 1 og 3 millioner Sm3 oljeekvivalenter utvinnbart. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

En vellykket formasjonstest (mini-DST) er gjennomført, og den viste gode produksjonsegenskaper. En avgrensningsbrønn er under planlegging for å bestemme størrelsen på funnet.

Brønnen er den sjette i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i andre konsesjonsrunde i 1969. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4067 meter under havflaten, og ble avsluttet i Drakeformasjonen i nedre jura bergarter.

Havdypet er 111 meter. Brønnen, som ble boret på kostnadsdeling mellom utvinningstillatelse 035 og 362, blir nå midlertidig plugget og forlatt.

Brønn 30/11-7 ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 052 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 30/3-10 S, med StatoilHydro ASA som operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 035 og 362
  

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.