30/11-7

05.02.2009 Pressemelding 10/2009: StatoilHydro Petroleum AS har, som operatør for utvinningstillatelse 035, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/11-7. Brønnen er lokalisert om lag 10 km nordøst for Friggfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Brentgruppen i midtre jura reservoarbergarter nær det nedstengte feltet Lille-Frigg.

Brønnen påviste gass og kondensat i midtre jura reservoarbergarter tilhørende nedre deler av Brentgruppen (Etiveformasjonen). Størrelsen på funnet er mellom 1 og 3 millioner Sm3 oljeekvivalenter utvinnbart. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

En vellykket formasjonstest (mini-DST) er gjennomført, og den viste gode produksjonsegenskaper. En avgrensningsbrønn er under planlegging for å bestemme størrelsen på funnet.

Brønnen er den sjette i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i andre konsesjonsrunde i 1969. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4067 meter under havflaten, og ble avsluttet i Drakeformasjonen i nedre jura bergarter.

Havdypet er 111 meter. Brønnen, som ble boret på kostnadsdeling mellom utvinningstillatelse 035 og 362, blir nå midlertidig plugget og forlatt.

Brønn 30/11-7 ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 052 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 30/3-10 S, med StatoilHydro ASA som operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 035 og 362
  

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.