30/11-7

05.02.2009 Pressemelding 10/2009: StatoilHydro Petroleum AS har, som operatør for utvinningstillatelse 035, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/11-7. Brønnen er lokalisert om lag 10 km nordøst for Friggfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Brentgruppen i midtre jura reservoarbergarter nær det nedstengte feltet Lille-Frigg.

Brønnen påviste gass og kondensat i midtre jura reservoarbergarter tilhørende nedre deler av Brentgruppen (Etiveformasjonen). Størrelsen på funnet er mellom 1 og 3 millioner Sm3 oljeekvivalenter utvinnbart. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

En vellykket formasjonstest (mini-DST) er gjennomført, og den viste gode produksjonsegenskaper. En avgrensningsbrønn er under planlegging for å bestemme størrelsen på funnet.

Brønnen er den sjette i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i andre konsesjonsrunde i 1969. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4067 meter under havflaten, og ble avsluttet i Drakeformasjonen i nedre jura bergarter.

Havdypet er 111 meter. Brønnen, som ble boret på kostnadsdeling mellom utvinningstillatelse 035 og 362, blir nå midlertidig plugget og forlatt.

Brønn 30/11-7 ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 052 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 30/3-10 S, med StatoilHydro ASA som operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 035 og 362
  

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009