30/8-4 S

30.01.2009 Pressemelding 8/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 190, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/8-4 S. Brønnen er lokalisert om lag 140 kilometer vest for Bergen og om lag 7 kilometer sør for Tuneinnretningen i Osebergområdet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (intra Draupneformasjonen i Vikinggruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre og midtre jura reservoarbergarter (øvre Heatherformasjonen og øvre Tarbertformasjonen i hhv Viking- og Brentgruppen).

Det ble ikke påvist petroleum i primært mål, men det ble påvist olje i sekundært mål i en del av Tarbertformasjonen. Størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 2,5 millioner Sm3 utvinnbar olje.

En vellykket formasjonstest er gjennomført.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot nærliggende infrastruktur.

Brønnen er den femte undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 190. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4155 meter under havflaten, og ble avsluttet i Nessformasjonen i midtre jura.

Havdypet i området er 94 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/8-4 S ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 309 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønnen 30/5-3 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 190

 

kart
 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00
 

Oppdatert: 22.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.