30/8-4 S

30.01.2009 Pressemelding 8/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 190, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/8-4 S. Brønnen er lokalisert om lag 140 kilometer vest for Bergen og om lag 7 kilometer sør for Tuneinnretningen i Osebergområdet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (intra Draupneformasjonen i Vikinggruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre og midtre jura reservoarbergarter (øvre Heatherformasjonen og øvre Tarbertformasjonen i hhv Viking- og Brentgruppen).

Det ble ikke påvist petroleum i primært mål, men det ble påvist olje i sekundært mål i en del av Tarbertformasjonen. Størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 2,5 millioner Sm3 utvinnbar olje.

En vellykket formasjonstest er gjennomført.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot nærliggende infrastruktur.

Brønnen er den femte undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 190. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4155 meter under havflaten, og ble avsluttet i Nessformasjonen i midtre jura.

Havdypet i området er 94 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/8-4 S ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 309 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønnen 30/5-3 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 190

 

kart
 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00
 

Oppdatert: 04.09.2009