30/8-4 S

30.01.2009 Pressemelding 8/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 190, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/8-4 S. Brønnen er lokalisert om lag 140 kilometer vest for Bergen og om lag 7 kilometer sør for Tuneinnretningen i Osebergområdet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (intra Draupneformasjonen i Vikinggruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre og midtre jura reservoarbergarter (øvre Heatherformasjonen og øvre Tarbertformasjonen i hhv Viking- og Brentgruppen).

Det ble ikke påvist petroleum i primært mål, men det ble påvist olje i sekundært mål i en del av Tarbertformasjonen. Størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 2,5 millioner Sm3 utvinnbar olje.

En vellykket formasjonstest er gjennomført.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot nærliggende infrastruktur.

Brønnen er den femte undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 190. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4155 meter under havflaten, og ble avsluttet i Nessformasjonen i midtre jura.

Havdypet i området er 94 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/8-4 S ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 309 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønnen 30/5-3 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 190

 

kart
 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00
 

Oppdatert: 22.03.2022

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.