30/8-4 S

30.01.2009 Pressemelding 8/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 190, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/8-4 S. Brønnen er lokalisert om lag 140 kilometer vest for Bergen og om lag 7 kilometer sør for Tuneinnretningen i Osebergområdet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (intra Draupneformasjonen i Vikinggruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre og midtre jura reservoarbergarter (øvre Heatherformasjonen og øvre Tarbertformasjonen i hhv Viking- og Brentgruppen).

Det ble ikke påvist petroleum i primært mål, men det ble påvist olje i sekundært mål i en del av Tarbertformasjonen. Størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 2,5 millioner Sm3 utvinnbar olje.

En vellykket formasjonstest er gjennomført.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot nærliggende infrastruktur.

Brønnen er den femte undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 190. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4155 meter under havflaten, og ble avsluttet i Nessformasjonen i midtre jura.

Havdypet i området er 94 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/8-4 S ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 309 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønnen 30/5-3 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 190

 

kart
 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.