6608/10-12 og 12 A

13.01.2009 Pressemelding 5/2009: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 128, har avsluttet undersøkelsesbrønnen 6608/10-12 og er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 6608/10-12 A. Begge brønnene påtraff olje i Åreformasjonen.

Hensikten med undersøkelsesbrønn 6608/10-12 var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig jura alder, og brønnen gjorde nylig et oljefunn. Funnet ligger om lag 17 km nord-nordøst for Nornefeltet.

Hensikten med den påfølgende avgrensningsbrønnen 6608/10-12 A var å påtreffe olje/vann-kontakten og bestemme utstrekningen av funnet.

Brønnene påviste olje i bergarter av tidlig jura alder (Åreformasjonen) og olje/vann-kontakten ble påtruffet i avgrensningsbrønnen. Det ble påtruffet 110 meter oljekolonne. De påviste utvinnbare ressursene er foreløpig beregnet til mellom 4 og 8 millioner Sm3 olje. Ingen av brønnen ble produksjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet vil bli vurdert bygget ut mot Nornefeltet.

Undersøkelsesbrønnen 6608/10-12 og avgrensningsbrønnen 6608/10-12 A er henholdsvis 22. og 23. letebrønnen i utvinningstillatelse 128. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10B i 1986.

Undersøkelsesbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3158 meter under havflaten. Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2931 meter under havoverflaten. Begge brønnene ble avsluttet i bergarter av tidlig jura alder (Årefomasjonen).

Havdypet er 334 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 376 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/6-1 S der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 128
 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.