6608/10-12 og 12 A

13.01.2009 Pressemelding 5/2009: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 128, har avsluttet undersøkelsesbrønnen 6608/10-12 og er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 6608/10-12 A. Begge brønnene påtraff olje i Åreformasjonen.

Hensikten med undersøkelsesbrønn 6608/10-12 var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig jura alder, og brønnen gjorde nylig et oljefunn. Funnet ligger om lag 17 km nord-nordøst for Nornefeltet.

Hensikten med den påfølgende avgrensningsbrønnen 6608/10-12 A var å påtreffe olje/vann-kontakten og bestemme utstrekningen av funnet.

Brønnene påviste olje i bergarter av tidlig jura alder (Åreformasjonen) og olje/vann-kontakten ble påtruffet i avgrensningsbrønnen. Det ble påtruffet 110 meter oljekolonne. De påviste utvinnbare ressursene er foreløpig beregnet til mellom 4 og 8 millioner Sm3 olje. Ingen av brønnen ble produksjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet vil bli vurdert bygget ut mot Nornefeltet.

Undersøkelsesbrønnen 6608/10-12 og avgrensningsbrønnen 6608/10-12 A er henholdsvis 22. og 23. letebrønnen i utvinningstillatelse 128. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10B i 1986.

Undersøkelsesbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3158 meter under havflaten. Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2931 meter under havoverflaten. Begge brønnene ble avsluttet i bergarter av tidlig jura alder (Årefomasjonen).

Havdypet er 334 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 376 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/6-1 S der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 128
 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00
 

Oppdatert: 22.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.