6608/10-12 og 12 A

13.01.2009 Pressemelding 5/2009: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 128, har avsluttet undersøkelsesbrønnen 6608/10-12 og er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 6608/10-12 A. Begge brønnene påtraff olje i Åreformasjonen.

Hensikten med undersøkelsesbrønn 6608/10-12 var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig jura alder, og brønnen gjorde nylig et oljefunn. Funnet ligger om lag 17 km nord-nordøst for Nornefeltet.

Hensikten med den påfølgende avgrensningsbrønnen 6608/10-12 A var å påtreffe olje/vann-kontakten og bestemme utstrekningen av funnet.

Brønnene påviste olje i bergarter av tidlig jura alder (Åreformasjonen) og olje/vann-kontakten ble påtruffet i avgrensningsbrønnen. Det ble påtruffet 110 meter oljekolonne. De påviste utvinnbare ressursene er foreløpig beregnet til mellom 4 og 8 millioner Sm3 olje. Ingen av brønnen ble produksjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet vil bli vurdert bygget ut mot Nornefeltet.

Undersøkelsesbrønnen 6608/10-12 og avgrensningsbrønnen 6608/10-12 A er henholdsvis 22. og 23. letebrønnen i utvinningstillatelse 128. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10B i 1986.

Undersøkelsesbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3158 meter under havflaten. Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2931 meter under havoverflaten. Begge brønnene ble avsluttet i bergarter av tidlig jura alder (Årefomasjonen).

Havdypet er 334 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 376 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/6-1 S der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 128
 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00
 

Oppdatert: 22.03.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).