6608/10-12 og 12 A

13.01.2009 Pressemelding 5/2009: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 128, har avsluttet undersøkelsesbrønnen 6608/10-12 og er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 6608/10-12 A. Begge brønnene påtraff olje i Åreformasjonen.

Hensikten med undersøkelsesbrønn 6608/10-12 var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig jura alder, og brønnen gjorde nylig et oljefunn. Funnet ligger om lag 17 km nord-nordøst for Nornefeltet.

Hensikten med den påfølgende avgrensningsbrønnen 6608/10-12 A var å påtreffe olje/vann-kontakten og bestemme utstrekningen av funnet.

Brønnene påviste olje i bergarter av tidlig jura alder (Åreformasjonen) og olje/vann-kontakten ble påtruffet i avgrensningsbrønnen. Det ble påtruffet 110 meter oljekolonne. De påviste utvinnbare ressursene er foreløpig beregnet til mellom 4 og 8 millioner Sm3 olje. Ingen av brønnen ble produksjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet vil bli vurdert bygget ut mot Nornefeltet.

Undersøkelsesbrønnen 6608/10-12 og avgrensningsbrønnen 6608/10-12 A er henholdsvis 22. og 23. letebrønnen i utvinningstillatelse 128. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10B i 1986.

Undersøkelsesbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3158 meter under havflaten. Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2931 meter under havoverflaten. Begge brønnene ble avsluttet i bergarter av tidlig jura alder (Årefomasjonen).

Havdypet er 334 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 376 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/6-1 S der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 128
 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00
 

Oppdatert: 04.09.2009