2/1-14 S

05.02.2009 Pressemelding 11/2009: Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 019 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/1-14 S. Brønnen er lokalisert fire kilometer øst for Gydaplattformen i Nordsjøen. Brønnen ble boret fra Gydaplattformen som et sidesteg fra en utvinningsbrønn.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i sandsteiner av sen jura alder. Det ble påtruffet ikke bevegelig petroleum i dette reservoarnivået.

Brønnen blir klassifisert som tørr.

Videre evaluering av brønnresultatene kan føre til et sidesteg på strukturen ved et senere tidspunkt.

Brønnen er den 11. letebrønnen i utvinningstillatelse 019 B, som ble tildelt i 1977. Den ble boret til et vertikalt dyp av 3755 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen av trias alder.

Havdypet i området er 67 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 019 B

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009