2/5-13

13.01.2009 Pressemelding 4/2009:StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 296, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/5-13, 25 kilometer nordøst for Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Brønnen var tørr.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i bergarter av sen jura alder. Det ble påtruffet bergarter av middels mektighet og av tilfredsstillende kvalitet, som prognosert. Brønnen påviste ikke bevegelig petroleum og brønnen blir klassifisert som tørr.

Et standard logge- og prøveinnsamlingsprogram ble utført. Brønnen har gitt verdifull informasjon om området, og brønndataene skal evalueres for å kartlegge det videre ressurspotensialet i utvinningstillatelsene 296 og 355.

Brønnen var den første i utvinningstillatelse 296 som ble tildelt gjennom TFO i 2003. Brønnen er en forpliktelsesbrønn i utvinningstillatelsen, men ble boret som en fellesbrønn med kostnadsdeling sammen med utvinningstillatelse 355.

Undersøkelsesbrønnen hadde høyt trykk og høy temperatur. Den ble boret til et vertikalt dyp på 4626 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i bergarter av antatt tidlig jura alder.

Brønn 2/5-13 ble boret på 65 meters havdyp av den oppjekkbare boreinnretningen West Epsilon. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Innretningen skal videre til utvinningstillatelse 265 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/2-5 der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 296 and 355 (se OD's faktasider)
 

 kart


Pressekontakt I Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009