6605/1-1

23.01.2009 Pressemelding 06/2009:StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 328, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-1. Brønnen, som var tørr, er lokalisert 355 kilometer vest for Brønnøysund.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter. Ingen bevegelige hydrokarboner ble påvist. Det ble påtruffet bergarter med god reservoarkvalitet i øvre kritt reservoarbergarter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble gjort omfattende datainnsamling og prøvetaking av reservoaret. Rettighetshaverne skal evaluere resultatene for nærmere å avklare ressurspotensialet i utvinningstillatelsen.

Brønnen var den første i utvinningstillatelse 328 som ble tildelt i 18. konsesjonsrunde i 2004.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3945 meter under havflaten, og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen  ble boret på 1158 meters havdyp av boreinnretningen Transocean Leader som nå flyttes til utvinningstillatelse 327 B i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6705/10-1 der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 328

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 22.03.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).