6605/1-1

23.01.2009 Pressemelding 06/2009:StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 328, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-1. Brønnen, som var tørr, er lokalisert 355 kilometer vest for Brønnøysund.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter. Ingen bevegelige hydrokarboner ble påvist. Det ble påtruffet bergarter med god reservoarkvalitet i øvre kritt reservoarbergarter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble gjort omfattende datainnsamling og prøvetaking av reservoaret. Rettighetshaverne skal evaluere resultatene for nærmere å avklare ressurspotensialet i utvinningstillatelsen.

Brønnen var den første i utvinningstillatelse 328 som ble tildelt i 18. konsesjonsrunde i 2004.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3945 meter under havflaten, og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen  ble boret på 1158 meters havdyp av boreinnretningen Transocean Leader som nå flyttes til utvinningstillatelse 327 B i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6705/10-1 der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 328

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009