25/1-11 og 25/1-11 A

12.05.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 460, har avsluttet undersøkelsesbrønn 25/1-11 og er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 25/1-11 A.

Brønnene er boret om lag 20 kilometer nordvest for det nedstengte Frøyfeltet i Nordsjøen, som er aktuelt for gjenutbygging.

Primært letemål for undersøkelsesbrønnen var å påvise petroleum i nedre eocen til øvre paleocen reservoarbergarter (Frigg- og Odinformasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre til midtre paleocen (Hermod- og Heimdalformasjonene).

Undersøkelsesbrønn 25/1-11 påtraff en 9 meter oljekolonne i reservoarsandsteiner med meget god reservoarkvalitet tilhørende Friggformasjonen.

Avgrensningsbrønn 25/1-11 A ble boret mot toppen av strukturen. Brønnen avgrenset oljefunnet, og påtraff en 11 meter hydrokarbonkolonne, med 10 meter oljekolonne og en meter gasskolonne i tilsvarende reservoarsandsteiner som i undersøkelsesbrønnen. Dette gir en total oljekolonne på 19 meter.

Hermod- og Heimdalformasjonen var begge tørre, men brønnene påtraff reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetakning. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1 og 2 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Rettighetshaveren i utvinningstillatelse 460 vil vurdere funnet sammen med andre funn og felt i nærheten med tanke på framtidig utbygging.

Brønnene er de to første letebrønnene i tillatelsen, som ble tildelt 28. februar2008 (TFO2007). 

Brønnene 25/1-11 og 25/1-11 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2298 meter og 2225 meter under havoverflaten, og begge ble avsluttet i Heimdalformasjonen i midtre paleocen.

Havdypet er 107 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.
Brønnene ble boret av boreinnretningen Aker Barents, som nå skal til utvinningstillatelse 326 i Norskehavet der A/S Norske Shell er operatør for å bore avgrensningsbrønn 6604/10-1.

 

 Kart

 

Oppdatert: 03.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.