25/1-11 og 25/1-11 A

12.05.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 460, har avsluttet undersøkelsesbrønn 25/1-11 og er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 25/1-11 A.

Brønnene er boret om lag 20 kilometer nordvest for det nedstengte Frøyfeltet i Nordsjøen, som er aktuelt for gjenutbygging.

Primært letemål for undersøkelsesbrønnen var å påvise petroleum i nedre eocen til øvre paleocen reservoarbergarter (Frigg- og Odinformasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre til midtre paleocen (Hermod- og Heimdalformasjonene).

Undersøkelsesbrønn 25/1-11 påtraff en 9 meter oljekolonne i reservoarsandsteiner med meget god reservoarkvalitet tilhørende Friggformasjonen.

Avgrensningsbrønn 25/1-11 A ble boret mot toppen av strukturen. Brønnen avgrenset oljefunnet, og påtraff en 11 meter hydrokarbonkolonne, med 10 meter oljekolonne og en meter gasskolonne i tilsvarende reservoarsandsteiner som i undersøkelsesbrønnen. Dette gir en total oljekolonne på 19 meter.

Hermod- og Heimdalformasjonen var begge tørre, men brønnene påtraff reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetakning. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1 og 2 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Rettighetshaveren i utvinningstillatelse 460 vil vurdere funnet sammen med andre funn og felt i nærheten med tanke på framtidig utbygging.

Brønnene er de to første letebrønnene i tillatelsen, som ble tildelt 28. februar2008 (TFO2007). 

Brønnene 25/1-11 og 25/1-11 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2298 meter og 2225 meter under havoverflaten, og begge ble avsluttet i Heimdalformasjonen i midtre paleocen.

Havdypet er 107 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.
Brønnene ble boret av boreinnretningen Aker Barents, som nå skal til utvinningstillatelse 326 i Norskehavet der A/S Norske Shell er operatør for å bore avgrensningsbrønn 6604/10-1.

 

 Kart

 

Oppdatert: 09.03.2022

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.