25/1-11 og 25/1-11 A

12.05.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 460, har avsluttet undersøkelsesbrønn 25/1-11 og er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 25/1-11 A.

Brønnene er boret om lag 20 kilometer nordvest for det nedstengte Frøyfeltet i Nordsjøen, som er aktuelt for gjenutbygging.

Primært letemål for undersøkelsesbrønnen var å påvise petroleum i nedre eocen til øvre paleocen reservoarbergarter (Frigg- og Odinformasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre til midtre paleocen (Hermod- og Heimdalformasjonene).

Undersøkelsesbrønn 25/1-11 påtraff en 9 meter oljekolonne i reservoarsandsteiner med meget god reservoarkvalitet tilhørende Friggformasjonen.

Avgrensningsbrønn 25/1-11 A ble boret mot toppen av strukturen. Brønnen avgrenset oljefunnet, og påtraff en 11 meter hydrokarbonkolonne, med 10 meter oljekolonne og en meter gasskolonne i tilsvarende reservoarsandsteiner som i undersøkelsesbrønnen. Dette gir en total oljekolonne på 19 meter.

Hermod- og Heimdalformasjonen var begge tørre, men brønnene påtraff reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetakning. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1 og 2 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Rettighetshaveren i utvinningstillatelse 460 vil vurdere funnet sammen med andre funn og felt i nærheten med tanke på framtidig utbygging.

Brønnene er de to første letebrønnene i tillatelsen, som ble tildelt 28. februar2008 (TFO2007). 

Brønnene 25/1-11 og 25/1-11 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2298 meter og 2225 meter under havoverflaten, og begge ble avsluttet i Heimdalformasjonen i midtre paleocen.

Havdypet er 107 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.
Brønnene ble boret av boreinnretningen Aker Barents, som nå skal til utvinningstillatelse 326 i Norskehavet der A/S Norske Shell er operatør for å bore avgrensningsbrønn 6604/10-1.

 

 Kart

 

Oppdatert: 09.03.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).