25/1-11 og 25/1-11 A

12.05.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 460, har avsluttet undersøkelsesbrønn 25/1-11 og er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 25/1-11 A.

Brønnene er boret om lag 20 kilometer nordvest for det nedstengte Frøyfeltet i Nordsjøen, som er aktuelt for gjenutbygging.

Primært letemål for undersøkelsesbrønnen var å påvise petroleum i nedre eocen til øvre paleocen reservoarbergarter (Frigg- og Odinformasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre til midtre paleocen (Hermod- og Heimdalformasjonene).

Undersøkelsesbrønn 25/1-11 påtraff en 9 meter oljekolonne i reservoarsandsteiner med meget god reservoarkvalitet tilhørende Friggformasjonen.

Avgrensningsbrønn 25/1-11 A ble boret mot toppen av strukturen. Brønnen avgrenset oljefunnet, og påtraff en 11 meter hydrokarbonkolonne, med 10 meter oljekolonne og en meter gasskolonne i tilsvarende reservoarsandsteiner som i undersøkelsesbrønnen. Dette gir en total oljekolonne på 19 meter.

Hermod- og Heimdalformasjonen var begge tørre, men brønnene påtraff reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetakning. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1 og 2 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Rettighetshaveren i utvinningstillatelse 460 vil vurdere funnet sammen med andre funn og felt i nærheten med tanke på framtidig utbygging.

Brønnene er de to første letebrønnene i tillatelsen, som ble tildelt 28. februar2008 (TFO2007). 

Brønnene 25/1-11 og 25/1-11 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2298 meter og 2225 meter under havoverflaten, og begge ble avsluttet i Heimdalformasjonen i midtre paleocen.

Havdypet er 107 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.
Brønnene ble boret av boreinnretningen Aker Barents, som nå skal til utvinningstillatelse 326 i Norskehavet der A/S Norske Shell er operatør for å bore avgrensningsbrønn 6604/10-1.

 

 Kart

 

Oppdatert: 09.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.