15/12-22

10.05.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 337, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 15/12-22. Brønnen, som er boret om lag 15 kilometer sørøst for Sleipner Østfeltet i Nordsjøen, er tørr

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Vargformasjonen).  Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre til midtre paleocen (Heimdal- og Tyformasjonen).  Brønnen påtraff reservoarbergarter med reservoarkvalitet som forventet i øvre jura. Det ble ikke påtruffet reservoarsandsteiner tilhørende Heimdal- eller Tyformasjonen i paleocen.

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 337. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004. 

15/12-22 ble boret til et vertikalt dyp av 3035 meter under havflaten og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 84 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/12-22 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin.

 

Kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 03.01.2013