15/12-22

10.05.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 337, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 15/12-22. Brønnen, som er boret om lag 15 kilometer sørøst for Sleipner Østfeltet i Nordsjøen, er tørr

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Vargformasjonen).  Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre til midtre paleocen (Heimdal- og Tyformasjonen).  Brønnen påtraff reservoarbergarter med reservoarkvalitet som forventet i øvre jura. Det ble ikke påtruffet reservoarsandsteiner tilhørende Heimdal- eller Tyformasjonen i paleocen.

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 337. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004. 

15/12-22 ble boret til et vertikalt dyp av 3035 meter under havflaten og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 84 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/12-22 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin.

 

Kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 09.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.