15/12-23 og 15/12-23 A

20.07.2010 Talisman Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 038D, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 15/12-23 og 15/12-23 A på oljefunnet 15/12-21 (Grevling).

Funnet, som ble påvist i 2009 i reservoarbergarter i midtre jura (Hugin- og Sleipnerformasjonene) og øvre trias (Skagerrakformasjonen), er om lag 16 kilometer nord for Vargfeltet i Nordsjøen. Før avgrensningsbrønnene 15/12-23 og 15/12-23 A ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 6-21 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Hensikten med brønnene var å avgrense funnet 15/12-21. Brønn 15/12-23 ble boret sør på strukturen, den påviste olje i en 262 meter kolonne i Sleipner- og Skagerrakformasjonene, uten at olje-vannkontakten ble påtruffet. Reservoarkvaliteten var som forventet.

Brønn 15/12-23 A ble deretter boret lengre vest på strukturen, den påviste en 68 meter oljekolonne med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, og funnet ble nærmere avgrenset.

En formasjonstest ble gjennomført i brønn 15/12-23. Gjennomsnittlig produksjonsrate var på 83 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 16/64 tommers dyseåpning.

Foreløpige beregning av størrelsen på funnet er mellom 6 og 15 millioner Sm3 utvinnbar olje. 

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 038D vil vurdere mulige utbyggingsløsninger.

Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 038D. Tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 038 i 2009.

Avgrensningsbrønnene 15/12-23 og 15/12-23 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3452 meter og 3327 meter under havflaten, og de ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Havdypet er 85 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som skal til utvinningstillatelse 501 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/2-6 der Lundin er operatør.

 

Kart - Last ned pdf

KART – lisensnært og ift norskekysten – standardisert

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Oppdatert: 09.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.