15/12-23 og 15/12-23 A

20.07.2010 Talisman Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 038D, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 15/12-23 og 15/12-23 A på oljefunnet 15/12-21 (Grevling).

Funnet, som ble påvist i 2009 i reservoarbergarter i midtre jura (Hugin- og Sleipnerformasjonene) og øvre trias (Skagerrakformasjonen), er om lag 16 kilometer nord for Vargfeltet i Nordsjøen. Før avgrensningsbrønnene 15/12-23 og 15/12-23 A ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 6-21 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Hensikten med brønnene var å avgrense funnet 15/12-21. Brønn 15/12-23 ble boret sør på strukturen, den påviste olje i en 262 meter kolonne i Sleipner- og Skagerrakformasjonene, uten at olje-vannkontakten ble påtruffet. Reservoarkvaliteten var som forventet.

Brønn 15/12-23 A ble deretter boret lengre vest på strukturen, den påviste en 68 meter oljekolonne med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, og funnet ble nærmere avgrenset.

En formasjonstest ble gjennomført i brønn 15/12-23. Gjennomsnittlig produksjonsrate var på 83 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 16/64 tommers dyseåpning.

Foreløpige beregning av størrelsen på funnet er mellom 6 og 15 millioner Sm3 utvinnbar olje. 

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 038D vil vurdere mulige utbyggingsløsninger.

Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 038D. Tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 038 i 2009.

Avgrensningsbrønnene 15/12-23 og 15/12-23 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3452 meter og 3327 meter under havflaten, og de ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Havdypet er 85 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som skal til utvinningstillatelse 501 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/2-6 der Lundin er operatør.

 

Kart - Last ned pdf

KART – lisensnært og ift norskekysten – standardisert

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.