15/12-23 og 15/12-23 A

20.07.2010 Talisman Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 038D, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 15/12-23 og 15/12-23 A på oljefunnet 15/12-21 (Grevling).

Funnet, som ble påvist i 2009 i reservoarbergarter i midtre jura (Hugin- og Sleipnerformasjonene) og øvre trias (Skagerrakformasjonen), er om lag 16 kilometer nord for Vargfeltet i Nordsjøen. Før avgrensningsbrønnene 15/12-23 og 15/12-23 A ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 6-21 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Hensikten med brønnene var å avgrense funnet 15/12-21. Brønn 15/12-23 ble boret sør på strukturen, den påviste olje i en 262 meter kolonne i Sleipner- og Skagerrakformasjonene, uten at olje-vannkontakten ble påtruffet. Reservoarkvaliteten var som forventet.

Brønn 15/12-23 A ble deretter boret lengre vest på strukturen, den påviste en 68 meter oljekolonne med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, og funnet ble nærmere avgrenset.

En formasjonstest ble gjennomført i brønn 15/12-23. Gjennomsnittlig produksjonsrate var på 83 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 16/64 tommers dyseåpning.

Foreløpige beregning av størrelsen på funnet er mellom 6 og 15 millioner Sm3 utvinnbar olje. 

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 038D vil vurdere mulige utbyggingsløsninger.

Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 038D. Tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 038 i 2009.

Avgrensningsbrønnene 15/12-23 og 15/12-23 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3452 meter og 3327 meter under havflaten, og de ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Havdypet er 85 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som skal til utvinningstillatelse 501 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/2-6 der Lundin er operatør.

 

Kart - Last ned pdf

KART – lisensnært og ift norskekysten – standardisert

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Oppdatert: 09.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.