15/3-9

19.08.2010 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 187, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/3-9. Brønnen er om lag 3 kilometer øst for Gudrunfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønn 15/3-9 var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter (Draupne- og Huginformasjonen). Brønnen påtraff olje i en 18 meter kolonne i Draupneformasjonen med reservoarbergarter av god reservoarkvalitet. I tillegg påtraff brønnen en gass- og oljekolonne på til sammen 35 meter i Huginformasjonen i reservoarbergarter av varierende reservoarkvalitet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To småskala formasjonstester av oljeførende soner er gjennomført med strømningsegenskaper som forventet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 3 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 187 vil se funnet i sammenheng med andre olje- og gassfunn i området og en tilknytning til Gudrunfeltet vurderes.

15/3-9 er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 187. Tillatelsen ble tildelt i 14. konsesjonsrunde i 1993. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4630 meter under havflaten, og ble avsluttet i Sleipnerformasjonen i midtre jura. Havdypet er 108 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/3-9 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som nå skal bore en grunn brønn for å undersøke grunnforholdene på Gudrunfeltet der Statoil Petroleum AS som operatør skal plassere Gudrunplattformen.

 

Kart

 

Oppdatert: 03.01.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).