15/3-9

19.08.2010 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 187, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/3-9. Brønnen er om lag 3 kilometer øst for Gudrunfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønn 15/3-9 var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter (Draupne- og Huginformasjonen). Brønnen påtraff olje i en 18 meter kolonne i Draupneformasjonen med reservoarbergarter av god reservoarkvalitet. I tillegg påtraff brønnen en gass- og oljekolonne på til sammen 35 meter i Huginformasjonen i reservoarbergarter av varierende reservoarkvalitet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To småskala formasjonstester av oljeførende soner er gjennomført med strømningsegenskaper som forventet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 3 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 187 vil se funnet i sammenheng med andre olje- og gassfunn i området og en tilknytning til Gudrunfeltet vurderes.

15/3-9 er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 187. Tillatelsen ble tildelt i 14. konsesjonsrunde i 1993. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4630 meter under havflaten, og ble avsluttet i Sleipnerformasjonen i midtre jura. Havdypet er 108 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/3-9 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som nå skal bore en grunn brønn for å undersøke grunnforholdene på Gudrunfeltet der Statoil Petroleum AS som operatør skal plassere Gudrunplattformen.

 

Kart

 

Oppdatert: 03.01.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.