15/3-9

19.08.2010 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 187, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/3-9. Brønnen er om lag 3 kilometer øst for Gudrunfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønn 15/3-9 var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter (Draupne- og Huginformasjonen). Brønnen påtraff olje i en 18 meter kolonne i Draupneformasjonen med reservoarbergarter av god reservoarkvalitet. I tillegg påtraff brønnen en gass- og oljekolonne på til sammen 35 meter i Huginformasjonen i reservoarbergarter av varierende reservoarkvalitet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To småskala formasjonstester av oljeførende soner er gjennomført med strømningsegenskaper som forventet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 3 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 187 vil se funnet i sammenheng med andre olje- og gassfunn i området og en tilknytning til Gudrunfeltet vurderes.

15/3-9 er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 187. Tillatelsen ble tildelt i 14. konsesjonsrunde i 1993. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4630 meter under havflaten, og ble avsluttet i Sleipnerformasjonen i midtre jura. Havdypet er 108 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/3-9 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som nå skal bore en grunn brønn for å undersøke grunnforholdene på Gudrunfeltet der Statoil Petroleum AS som operatør skal plassere Gudrunplattformen.

 

Kart

 

Oppdatert: 03.01.2013