15/3-9

19.08.2010 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 187, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/3-9. Brønnen er om lag 3 kilometer øst for Gudrunfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønn 15/3-9 var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter (Draupne- og Huginformasjonen). Brønnen påtraff olje i en 18 meter kolonne i Draupneformasjonen med reservoarbergarter av god reservoarkvalitet. I tillegg påtraff brønnen en gass- og oljekolonne på til sammen 35 meter i Huginformasjonen i reservoarbergarter av varierende reservoarkvalitet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To småskala formasjonstester av oljeførende soner er gjennomført med strømningsegenskaper som forventet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 3 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 187 vil se funnet i sammenheng med andre olje- og gassfunn i området og en tilknytning til Gudrunfeltet vurderes.

15/3-9 er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 187. Tillatelsen ble tildelt i 14. konsesjonsrunde i 1993. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4630 meter under havflaten, og ble avsluttet i Sleipnerformasjonen i midtre jura. Havdypet er 108 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/3-9 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som nå skal bore en grunn brønn for å undersøke grunnforholdene på Gudrunfeltet der Statoil Petroleum AS som operatør skal plassere Gudrunplattformen.

 

Kart

 

Oppdatert: 03.01.2013

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.