15/9-23

06.01.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 408, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/9-23. Brønnen, som er tørr, ligger like sør for Sleipner Østfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Hugin- og Sleipnerformasjonen) og øvre trias (Skagerrakformasjonen). Brønnen påtraff ikke Huginformasjonen, mens Sleipner- og Skagerrakformasjonene hadde reservoarutvikling og reservoarkvalitet som forventet.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 408. Tillatelsen ble tildelt 16. februar 2007 (TFO 2006).

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 3200 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias bergarter. Havdypet er 84 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/9-23 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 374 S i nordlige Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/5-1 S, med BG Norge AS er operatør.


Pressekontakt i Oljedirektoratet:
Eldbjørg Vaage Melberg tlf. 51 87 61 00

Kart over området


Last ned: Kart (pdf)

Oppdatert: 10.03.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.