15/9-23

06.01.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 408, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/9-23. Brønnen, som er tørr, ligger like sør for Sleipner Østfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Hugin- og Sleipnerformasjonen) og øvre trias (Skagerrakformasjonen). Brønnen påtraff ikke Huginformasjonen, mens Sleipner- og Skagerrakformasjonene hadde reservoarutvikling og reservoarkvalitet som forventet.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 408. Tillatelsen ble tildelt 16. februar 2007 (TFO 2006).

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 3200 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias bergarter. Havdypet er 84 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/9-23 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 374 S i nordlige Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/5-1 S, med BG Norge AS er operatør.


Pressekontakt i Oljedirektoratet:
Eldbjørg Vaage Melberg tlf. 51 87 61 00

Kart over området


Last ned: Kart (pdf)

Oppdatert: 03.01.2013