15/9-24

07.06.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 408, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/9-24. Brønnen, som var tørr, ble boret like sørøst av Sleipner Østfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre paleocen reservoarbergarter (Heimdal- og Tyformasjonene). Brønnen påtraff ikke Heimdal- og Tyformasjonene med reservoarutvikling.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 408. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2400 meter under havflaten og ble avsluttet i Torformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 81 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/9-24 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 435 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/7-14 S. RWE Dea Norge AS er operatør for utvinningstillatelse 435.

 

Kart

 Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 03.01.2013