16/1-13

13.01.2010 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 16/1-13 på oljefunnet 16/1-8 (kalt Luno av operatøren).

Funnet ble påvist høsten 2007, og dette er den andre avgrensningsbrønnen på funnet. Funnet er gjort i jura reservoarbergarter. Oljefunnet 16/1-8 er om lag 20 kilometer øst for funnet 15/3-1 S Gudrun. Operatørens ressursanslag for funnet før brønn 16/1-13 ble boret var på 15 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønn 16/1-13 var å foreta ytterligere avgrensing av funnet 16/1-8.

Brønnen bekreftet olje/vann-kontakten og utstrekningen av funnet. Det ble påtruffet en 50 meter oljekolonne i jura reservoarbergarter med bedre reservoarkvalitet enn tidligere observert. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Operatøren vil nå evaluere resultatene, oppdatere ressursanslaget og fortsette planlegging med hensyn på feltutvikling.

Dette er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004. Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2275 meter under havflaten, og ble avsluttet i konglomeratiske jurabergarter. Havdypet er 109 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner. Etter reparasjon/utbedringsarbeid etter en brann på riggen skal den til utvinningstillatelse 359 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/4-5 der Lundin Norway AS er operatør.


Pressekontakt i Oljedirektoratet:
Eldbjørg Vaage Melberg tlf. 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart (pdf)

Oppdatert: 03.01.2013