16/1-14

01.12.2010 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/1-14. Brønnen er boret om lag 4 kilometer nordvest for oljefunnet 16/1-8 (”Luno”) og 3 kilometer sør for oljefunnet 16/1-9 (”Draupne”).

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjon) som en forlengelse av Draupne.

Huginformasjonen har som forventet gode reservoaregenskaper, men er tørr. Det ble imidlertid påtruffet olje i to reservoarnivåer over Huginformasjonen. Det ene nivået har en om lag ti meter oljekolonne i nedre kritt/øvre jura sandsteinslag med god reservoarkvalitet. Det andre nivået har til sammen rundt 40 meter brutto oljekolonne i paleocen sandsteinslag (Heimdalformasjonen) med vekslende reservoarkvalitet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Oljen i Heimdalformasjonen er av samme type som i ”Luno”, mens den underliggende oljen i nedre kritt/øvre jura er svært lett.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnene er mellom 2 og 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje innenfor utvinningstillatelse 338. Funnene vil kreve nærmere avgrensing før rettighetshaverne i utvinningstillatelsen kan vurdere disse sammen med andre funn i nærheten.

Brønnen er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004. 16/1-14 ble boret til et vertikalt dyp av 2550 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 110 meter.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Brønn 16/1-14 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner som skal til utvinningstillatelse 409 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/7-9 der Lundin Norway er operatør.

Kart

 

Oppdatert: 03.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.