16/1-14

01.12.2010 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/1-14. Brønnen er boret om lag 4 kilometer nordvest for oljefunnet 16/1-8 (”Luno”) og 3 kilometer sør for oljefunnet 16/1-9 (”Draupne”).

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjon) som en forlengelse av Draupne.

Huginformasjonen har som forventet gode reservoaregenskaper, men er tørr. Det ble imidlertid påtruffet olje i to reservoarnivåer over Huginformasjonen. Det ene nivået har en om lag ti meter oljekolonne i nedre kritt/øvre jura sandsteinslag med god reservoarkvalitet. Det andre nivået har til sammen rundt 40 meter brutto oljekolonne i paleocen sandsteinslag (Heimdalformasjonen) med vekslende reservoarkvalitet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Oljen i Heimdalformasjonen er av samme type som i ”Luno”, mens den underliggende oljen i nedre kritt/øvre jura er svært lett.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnene er mellom 2 og 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje innenfor utvinningstillatelse 338. Funnene vil kreve nærmere avgrensing før rettighetshaverne i utvinningstillatelsen kan vurdere disse sammen med andre funn i nærheten.

Brønnen er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004. 16/1-14 ble boret til et vertikalt dyp av 2550 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 110 meter.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Brønn 16/1-14 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner som skal til utvinningstillatelse 409 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/7-9 der Lundin Norway er operatør.

Kart

 

Oppdatert: 08.03.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).