16/1-14

01.12.2010 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/1-14. Brønnen er boret om lag 4 kilometer nordvest for oljefunnet 16/1-8 (”Luno”) og 3 kilometer sør for oljefunnet 16/1-9 (”Draupne”).

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjon) som en forlengelse av Draupne.

Huginformasjonen har som forventet gode reservoaregenskaper, men er tørr. Det ble imidlertid påtruffet olje i to reservoarnivåer over Huginformasjonen. Det ene nivået har en om lag ti meter oljekolonne i nedre kritt/øvre jura sandsteinslag med god reservoarkvalitet. Det andre nivået har til sammen rundt 40 meter brutto oljekolonne i paleocen sandsteinslag (Heimdalformasjonen) med vekslende reservoarkvalitet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Oljen i Heimdalformasjonen er av samme type som i ”Luno”, mens den underliggende oljen i nedre kritt/øvre jura er svært lett.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnene er mellom 2 og 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje innenfor utvinningstillatelse 338. Funnene vil kreve nærmere avgrensing før rettighetshaverne i utvinningstillatelsen kan vurdere disse sammen med andre funn i nærheten.

Brønnen er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004. 16/1-14 ble boret til et vertikalt dyp av 2550 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 110 meter.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Brønn 16/1-14 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner som skal til utvinningstillatelse 409 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/7-9 der Lundin Norway er operatør.

Kart

 

Oppdatert: 08.03.2022

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.