16/1-11 og 16/1-11 A

10.05.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 001 B, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 16/1-11 og 16/1-11 A på olje- og gassfunnet 16/1-9 (Draupne).

Funnet ble påvist våren 2008 i reservoarbergarter i midtre jura (Sleipnerformasjonen) og øvre trias (Skagerrakformasjonen).

Funnet er om lag 25 kilometer nordøst for 15/3-1 S Gudrun og 30 kilometer sør for Jotunfeltet. Før avgrensningsbrønnene 16/1-11 og 16/1-11 A ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 8,9 og 16,9 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Primært letemål for brønnene var å avgrense funnet 16/1-9. Brønn 16/1-11 påviste en 25 meter gasskolonne i Sleipnerformasjonen og en 32 meter oljekolonne i Skagerrakformasjonen, uten at olje-vannkontakten på påtruffet.

Reservoarkvaliteten var som forventet i gassonen, men noe dårligere i oljesonen. Brønn 16/1-11 A ble deretter boret lengre ned på strukturen. Olje-vannkontakten ble fastsatt ved hjelp av trykkmålinger og væskeprøver i Skagerrakformasjonen. Dette resulterer i en oljekolonne på 41 meter i brønn 16/1-11 A.

En formasjonstest ble gjennomført i det tekniske sidesteget 16/1-11 T2. Maksimum produksjonsrate var på 175 og 525 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en henholdsvis 28/64 og 60/64 tommers dyseåpning. Foreløpige beregning av størrelsen på funnet er mellom 13,7 og 18,1 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 001 B tar sikte på å modne funnet fram mot et valg av utbyggingskonsept i løpet av 2010.

Dette er den fjerde og femte letebrønnen i utvinningstillatelse 001 B. Tillatelsen ble opprinnelig tildelt i 1. konsesjonsrunde i 1965 og seinere fradelt 15. desember 1999.

Avgrensningsbrønnene 16/1-11 og 16/1-11 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2596 og 2566 meter under havflaten, og ble begge avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 112 meter.

Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som nå  skal til utvinningstillatelse 475 BS i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6406/3-8, der Wintershall Norge ASA er operatør.

 

Kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 10.03.2022

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.