16/1-11 og 16/1-11 A

10.05.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 001 B, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 16/1-11 og 16/1-11 A på olje- og gassfunnet 16/1-9 (Draupne).

Funnet ble påvist våren 2008 i reservoarbergarter i midtre jura (Sleipnerformasjonen) og øvre trias (Skagerrakformasjonen).

Funnet er om lag 25 kilometer nordøst for 15/3-1 S Gudrun og 30 kilometer sør for Jotunfeltet. Før avgrensningsbrønnene 16/1-11 og 16/1-11 A ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 8,9 og 16,9 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Primært letemål for brønnene var å avgrense funnet 16/1-9. Brønn 16/1-11 påviste en 25 meter gasskolonne i Sleipnerformasjonen og en 32 meter oljekolonne i Skagerrakformasjonen, uten at olje-vannkontakten på påtruffet.

Reservoarkvaliteten var som forventet i gassonen, men noe dårligere i oljesonen. Brønn 16/1-11 A ble deretter boret lengre ned på strukturen. Olje-vannkontakten ble fastsatt ved hjelp av trykkmålinger og væskeprøver i Skagerrakformasjonen. Dette resulterer i en oljekolonne på 41 meter i brønn 16/1-11 A.

En formasjonstest ble gjennomført i det tekniske sidesteget 16/1-11 T2. Maksimum produksjonsrate var på 175 og 525 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en henholdsvis 28/64 og 60/64 tommers dyseåpning. Foreløpige beregning av størrelsen på funnet er mellom 13,7 og 18,1 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 001 B tar sikte på å modne funnet fram mot et valg av utbyggingskonsept i løpet av 2010.

Dette er den fjerde og femte letebrønnen i utvinningstillatelse 001 B. Tillatelsen ble opprinnelig tildelt i 1. konsesjonsrunde i 1965 og seinere fradelt 15. desember 1999.

Avgrensningsbrønnene 16/1-11 og 16/1-11 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2596 og 2566 meter under havflaten, og ble begge avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 112 meter.

Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som nå  skal til utvinningstillatelse 475 BS i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6406/3-8, der Wintershall Norge ASA er operatør.

 

Kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 10.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.