16/1-11 og 16/1-11 A

10.05.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 001 B, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 16/1-11 og 16/1-11 A på olje- og gassfunnet 16/1-9 (Draupne).

Funnet ble påvist våren 2008 i reservoarbergarter i midtre jura (Sleipnerformasjonen) og øvre trias (Skagerrakformasjonen).

Funnet er om lag 25 kilometer nordøst for 15/3-1 S Gudrun og 30 kilometer sør for Jotunfeltet. Før avgrensningsbrønnene 16/1-11 og 16/1-11 A ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 8,9 og 16,9 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Primært letemål for brønnene var å avgrense funnet 16/1-9. Brønn 16/1-11 påviste en 25 meter gasskolonne i Sleipnerformasjonen og en 32 meter oljekolonne i Skagerrakformasjonen, uten at olje-vannkontakten på påtruffet.

Reservoarkvaliteten var som forventet i gassonen, men noe dårligere i oljesonen. Brønn 16/1-11 A ble deretter boret lengre ned på strukturen. Olje-vannkontakten ble fastsatt ved hjelp av trykkmålinger og væskeprøver i Skagerrakformasjonen. Dette resulterer i en oljekolonne på 41 meter i brønn 16/1-11 A.

En formasjonstest ble gjennomført i det tekniske sidesteget 16/1-11 T2. Maksimum produksjonsrate var på 175 og 525 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en henholdsvis 28/64 og 60/64 tommers dyseåpning. Foreløpige beregning av størrelsen på funnet er mellom 13,7 og 18,1 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 001 B tar sikte på å modne funnet fram mot et valg av utbyggingskonsept i løpet av 2010.

Dette er den fjerde og femte letebrønnen i utvinningstillatelse 001 B. Tillatelsen ble opprinnelig tildelt i 1. konsesjonsrunde i 1965 og seinere fradelt 15. desember 1999.

Avgrensningsbrønnene 16/1-11 og 16/1-11 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2596 og 2566 meter under havflaten, og ble begge avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 112 meter.

Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som nå  skal til utvinningstillatelse 475 BS i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6406/3-8, der Wintershall Norge ASA er operatør.

 

Kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.