16/1-11 og 16/1-11 A

10.05.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 001 B, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 16/1-11 og 16/1-11 A på olje- og gassfunnet 16/1-9 (Draupne).

Funnet ble påvist våren 2008 i reservoarbergarter i midtre jura (Sleipnerformasjonen) og øvre trias (Skagerrakformasjonen).

Funnet er om lag 25 kilometer nordøst for 15/3-1 S Gudrun og 30 kilometer sør for Jotunfeltet. Før avgrensningsbrønnene 16/1-11 og 16/1-11 A ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 8,9 og 16,9 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Primært letemål for brønnene var å avgrense funnet 16/1-9. Brønn 16/1-11 påviste en 25 meter gasskolonne i Sleipnerformasjonen og en 32 meter oljekolonne i Skagerrakformasjonen, uten at olje-vannkontakten på påtruffet.

Reservoarkvaliteten var som forventet i gassonen, men noe dårligere i oljesonen. Brønn 16/1-11 A ble deretter boret lengre ned på strukturen. Olje-vannkontakten ble fastsatt ved hjelp av trykkmålinger og væskeprøver i Skagerrakformasjonen. Dette resulterer i en oljekolonne på 41 meter i brønn 16/1-11 A.

En formasjonstest ble gjennomført i det tekniske sidesteget 16/1-11 T2. Maksimum produksjonsrate var på 175 og 525 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en henholdsvis 28/64 og 60/64 tommers dyseåpning. Foreløpige beregning av størrelsen på funnet er mellom 13,7 og 18,1 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 001 B tar sikte på å modne funnet fram mot et valg av utbyggingskonsept i løpet av 2010.

Dette er den fjerde og femte letebrønnen i utvinningstillatelse 001 B. Tillatelsen ble opprinnelig tildelt i 1. konsesjonsrunde i 1965 og seinere fradelt 15. desember 1999.

Avgrensningsbrønnene 16/1-11 og 16/1-11 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2596 og 2566 meter under havflaten, og ble begge avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 112 meter.

Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som nå  skal til utvinningstillatelse 475 BS i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6406/3-8, der Wintershall Norge ASA er operatør.

 

Kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 22.01.2013