16/2-6

17.09.2010 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/2-6. Brønnen er om lag 25 kilometer øst for oljefunnet 16/1-8 (Luno) i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre paleocen (Tyformasjonen). Det ble påvist olje i en 17 meter kolonne i Draupne - og Huginformasjonen i øvre til midtre jura, mens Tyformasjonen manglet reservoarutvikling. Foreløpig beregning av påvist utvinnbar olje er 15 millioner standardkubikkmeter (Sm3), med en oppside på om lag 60 millioner Sm3 som vil kreve ytterligere avgrensing i utvinningstillatelsen. Gass/oljeforholdet er beregnet til 40 Sm3/Sm3.

En vellykket formasjonstest er gjennomført. Produksjonsraten var på 780 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64 tommers dyseåpning. Testen viste meget gode strømningsegenskaper.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 501 vurderer videre rask avgrensingsboring av funnet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2132 meter under havflaten, og ble avsluttet i Zechstein gruppen i øvre perm.

Havdypet er 115 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-6 ble boret av Transocean Winner som nå skal til utvinningstillatelse 338 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/1-14 der Lundin Norway AS er operatør.

Kart

Oppdatert: 08.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.