16/2-6

17.09.2010 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/2-6. Brønnen er om lag 25 kilometer øst for oljefunnet 16/1-8 (Luno) i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre paleocen (Tyformasjonen). Det ble påvist olje i en 17 meter kolonne i Draupne - og Huginformasjonen i øvre til midtre jura, mens Tyformasjonen manglet reservoarutvikling. Foreløpig beregning av påvist utvinnbar olje er 15 millioner standardkubikkmeter (Sm3), med en oppside på om lag 60 millioner Sm3 som vil kreve ytterligere avgrensing i utvinningstillatelsen. Gass/oljeforholdet er beregnet til 40 Sm3/Sm3.

En vellykket formasjonstest er gjennomført. Produksjonsraten var på 780 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64 tommers dyseåpning. Testen viste meget gode strømningsegenskaper.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 501 vurderer videre rask avgrensingsboring av funnet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2132 meter under havflaten, og ble avsluttet i Zechstein gruppen i øvre perm.

Havdypet er 115 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-6 ble boret av Transocean Winner som nå skal til utvinningstillatelse 338 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/1-14 der Lundin Norway AS er operatør.

Kart

Oppdatert: 03.01.2013