16/4-5

05.03.2010 Lundin Petroleum AB (Lundin Norway AS), operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/4-5. Brønnen ble boret om lag 40 kilometer nordøst for Sleipnerfeltene og 8-10 kilometer sør for oljefunnene 16/1-8 og 16/1-12.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre kritt/jura reservoarbergarter sør for funnet 16/1-12.

I det prognoserte reservoarnivået påtraff brønnen sedimentære bergarter uten reservoarkvalitet over oppsprukket granittisk grunnfjell. Grunnfjellet inneholdt en stor andel sementerte sprekker. Der sprekkene var åpne, ble det påvist spor av olje.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 359. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1994 meter under havnivå, og ble avsluttet i granittisk grunnfjell.

Havdypet er 104 meter. Brønnen er plugget og forlatt.

Brønn 16/4-5 ble boret med den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 316 DS i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 9/2-11 der Talisman Energy Norge AS er operatør. 

Kart
Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 03.01.2013