2/2-6

12.05.2010 Talisman Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 332, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/2-6.

Brønnen, som var tørr, ble boret om lag 24 kilometer sørøst for Gydafeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ulaformasjonen). Reservoarsandstein ble ikke påtruffet.  

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 332. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004.

Brønn 2/2-6 ble boret til et vertikalt dyp av 4062 meter under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter ekvivalent med Ulaformasjonen i øvre jura. Vanndypet er 64 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Mærsk Guardian som nå skal til utvinningstillatelse 406 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 9/1-1 for Premier Oil Norge AS.

 

 Kart

 Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 03.01.2013