24/12-6 S

14.12.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 341, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 24/12-6 S. Brønnen er boret om lag 75 km nord for Sleipnerfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura (Draupneformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura (Huginformasjonen).

Brønnen påtraff Draupneformasjonen med betydelig tynnere og dårligere reservoarbergart enn forventet. I sekundært mål ble det påtruffet omlag 100 m tett, sementert sandstein. Brønnen er tørr. 

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 341. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004.   

Brønnen ble boret til et dyp av 5050 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av mellomjura alder (Vestlandsgruppen).

Brønn 24/12-6 S ble boret med boreinnretningen Songa Delta som nå skal til utvinningstillatelse 378 i Nordsjøen der Wintershall Norge ASA er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart

Oppdatert: 03.01.2013