25/5-7

18.10.2010 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 102 C, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/5-7. Brønnen er om lag 20 kilometer nordøst for Heimdalfeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Statfjordformasjonen).

Det ble påtruffet en gasskolonne på 70 meter i Brentgruppen med bedre reservoarbergarter og reservoarkvalitet enn forventet. Statfjordformasjonen har også gode reservoaregenskaper, men er vannførende. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2,4 og 3,2 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Et gass-kondensat forhold rundt 3000 Sm3/Sm3 er forventet. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Heimdalfeltet. 

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 102 C. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3045 meter under havflaten, og ble avsluttet i Hegregruppen i øvre trias.

Havdypet er 119 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønn 25/5-7 ble boret av Ocean Vanguard. Boreinnretningen skal nå til utvinningstillatelse 303 nord for Sleipnerområdet i Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 15/6-11 S der Statoil ASA er operatør.

kart

 

Oppdatert: 03.01.2013