25/5-7

18.10.2010 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 102 C, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/5-7. Brønnen er om lag 20 kilometer nordøst for Heimdalfeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Statfjordformasjonen).

Det ble påtruffet en gasskolonne på 70 meter i Brentgruppen med bedre reservoarbergarter og reservoarkvalitet enn forventet. Statfjordformasjonen har også gode reservoaregenskaper, men er vannførende. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2,4 og 3,2 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Et gass-kondensat forhold rundt 3000 Sm3/Sm3 er forventet. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Heimdalfeltet. 

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 102 C. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3045 meter under havflaten, og ble avsluttet i Hegregruppen i øvre trias.

Havdypet er 119 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønn 25/5-7 ble boret av Ocean Vanguard. Boreinnretningen skal nå til utvinningstillatelse 303 nord for Sleipnerområdet i Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 15/6-11 S der Statoil ASA er operatør.

kart

 

Oppdatert: 08.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.