25/5-7

18.10.2010 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 102 C, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/5-7. Brønnen er om lag 20 kilometer nordøst for Heimdalfeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Statfjordformasjonen).

Det ble påtruffet en gasskolonne på 70 meter i Brentgruppen med bedre reservoarbergarter og reservoarkvalitet enn forventet. Statfjordformasjonen har også gode reservoaregenskaper, men er vannførende. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2,4 og 3,2 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Et gass-kondensat forhold rundt 3000 Sm3/Sm3 er forventet. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Heimdalfeltet. 

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 102 C. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3045 meter under havflaten, og ble avsluttet i Hegregruppen i øvre trias.

Havdypet er 119 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønn 25/5-7 ble boret av Ocean Vanguard. Boreinnretningen skal nå til utvinningstillatelse 303 nord for Sleipnerområdet i Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 15/6-11 S der Statoil ASA er operatør.

kart

 

Oppdatert: 08.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.