34/4-11

11.01.2010 Petro-Canada Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 375, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/4-11. Brønnen ligger 15 kilometer nordvest for Snorrefeltet i nordlige Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Brentgruppen i midtre jura bergarter og i Dunlingruppen og Statfjordformasjonen i nedre jura bergarter.

Brønnen påviste olje i Brentgruppen og i Statfjordformasjonen. Størrelsen på funnet er anslått til mellom 7 og 40 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje. Det vil være behov for ytterligere avgrensning.

Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Utvinningstillatelsen har besluttet midlertidig å forlate brønnen med plan for senere avgrensning.

Brønnen er den første letebrønn i utvinningstillatelse 375. Tillatelsen ble tildelt i forbindelse med TFO 2005. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4296 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av sen trias alder.

Brønn 34/4-11 ble boret av boreinnretningen Songa Delta på 375 meters vanndyp. Den skal nå til utvinningstillatelse 476 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/11-10 der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 375 er:

Petro-Canada Norge AS (op): 65 %
Wintershall Norge ASA: 20 %
Spring Energy: 15 %Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart (pdf)
 

Oppdatert: 10.03.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).