34/4-11

11.01.2010 Petro-Canada Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 375, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/4-11. Brønnen ligger 15 kilometer nordvest for Snorrefeltet i nordlige Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Brentgruppen i midtre jura bergarter og i Dunlingruppen og Statfjordformasjonen i nedre jura bergarter.

Brønnen påviste olje i Brentgruppen og i Statfjordformasjonen. Størrelsen på funnet er anslått til mellom 7 og 40 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje. Det vil være behov for ytterligere avgrensning.

Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Utvinningstillatelsen har besluttet midlertidig å forlate brønnen med plan for senere avgrensning.

Brønnen er den første letebrønn i utvinningstillatelse 375. Tillatelsen ble tildelt i forbindelse med TFO 2005. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4296 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av sen trias alder.

Brønn 34/4-11 ble boret av boreinnretningen Songa Delta på 375 meters vanndyp. Den skal nå til utvinningstillatelse 476 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/11-10 der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 375 er:

Petro-Canada Norge AS (op): 65 %
Wintershall Norge ASA: 20 %
Spring Energy: 15 %Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart (pdf)
 

Oppdatert: 03.01.2013