34/4-11

11.01.2010 Petro-Canada Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 375, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/4-11. Brønnen ligger 15 kilometer nordvest for Snorrefeltet i nordlige Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Brentgruppen i midtre jura bergarter og i Dunlingruppen og Statfjordformasjonen i nedre jura bergarter.

Brønnen påviste olje i Brentgruppen og i Statfjordformasjonen. Størrelsen på funnet er anslått til mellom 7 og 40 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje. Det vil være behov for ytterligere avgrensning.

Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Utvinningstillatelsen har besluttet midlertidig å forlate brønnen med plan for senere avgrensning.

Brønnen er den første letebrønn i utvinningstillatelse 375. Tillatelsen ble tildelt i forbindelse med TFO 2005. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4296 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av sen trias alder.

Brønn 34/4-11 ble boret av boreinnretningen Songa Delta på 375 meters vanndyp. Den skal nå til utvinningstillatelse 476 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/11-10 der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 375 er:

Petro-Canada Norge AS (op): 65 %
Wintershall Norge ASA: 20 %
Spring Energy: 15 %Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart (pdf)
 

Oppdatert: 10.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.