34/4-11

11.01.2010 Petro-Canada Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 375, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/4-11. Brønnen ligger 15 kilometer nordvest for Snorrefeltet i nordlige Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Brentgruppen i midtre jura bergarter og i Dunlingruppen og Statfjordformasjonen i nedre jura bergarter.

Brønnen påviste olje i Brentgruppen og i Statfjordformasjonen. Størrelsen på funnet er anslått til mellom 7 og 40 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje. Det vil være behov for ytterligere avgrensning.

Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Utvinningstillatelsen har besluttet midlertidig å forlate brønnen med plan for senere avgrensning.

Brønnen er den første letebrønn i utvinningstillatelse 375. Tillatelsen ble tildelt i forbindelse med TFO 2005. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4296 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av sen trias alder.

Brønn 34/4-11 ble boret av boreinnretningen Songa Delta på 375 meters vanndyp. Den skal nå til utvinningstillatelse 476 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/11-10 der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 375 er:

Petro-Canada Norge AS (op): 65 %
Wintershall Norge ASA: 20 %
Spring Energy: 15 %Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart (pdf)
 

Oppdatert: 10.03.2022

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.