34/4-12 A

23.02.2010 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 057/Snorre Unit, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/4-12 A. Brønnen er boret på nordøstlig del av Snorrefeltet i Nordsjøen, om lag 200 km nordvest for Bergen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre del av Lundeformasjonen i øvre trias.

Brønnen påviste olje i Lundeformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til å være mellom 1,0 og 3,0 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 057/Snorre Unit vil vurdere å produsere funnet mot Snorrefeltet.

Brønnen er den 12. letebrønnen i utvinningstillatelse 057.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2652 meter under havflaten, og ble avsluttet i Lundeformasjonen i øvre trias.

Havdypet er 382 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/4-12 A ble boret av Ocean Vanguard som nå skal til utvinningstillatelse 128 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6608/10-14 S der Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 03.01.2013