34/4-12 S

10.02.2010 Statoil Petroleum AS, operatør i utvinningstillatelse 057, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/4-12 S. Brønnen er boret omlag 6 km nordøst for Snorrefeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Lundeformasjonen i øvre trias reservoarbergarter i nedforkastet posisjon i forhold til Snorrefeltet.

Brønnen påviste olje i en meget begrenset kolonne i Lundeformasjonen med dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 057 vil vurdere å produsere funnet mot Snorre B.

Brønnen er den 12. letebrønnen i utvinningstillatelse 057. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2940 meter under havflaten, og ble avsluttet i nedre del av Lundeformasjonen i øvre trias. Havdypet er 385 meter.

Brønn 34/4-12 S ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå borer en ny undersøkelsesbrønn, 34/4-12 A, fra samme overflateposisjon.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00


Kart

Last ned: Kart (pdf)
 

Oppdatert: 03.01.2013