34/5-1 A

09.04.2010 BG Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 374 S, er i ferd med å avslutte boring av avgrensingsbrønn 34/5-1 A på oljefunnet 34/5-1 S (Blåbær).

Funnet ble påvist i mars 2010 i nedre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen), og er om lag 25 kilometer nordøst for Snorre feltsenter i Nordsjøen. Brønn 34/5-1 S påviste 65 meter (brutto) med oljeførende bergarter.

Hensikten med brønnen 34/5-1 A var å påvise petroleum i en nabostruktur av funnet i 34/5-1 S. Brønnen er tørr. Det ble påtruffet reservoar i Cookformasjonen og med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet. Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnresultatene vil bli integrert med data fra funnbrønn 34/5-1 S, før en endelig avgjørelse vil bli tatt i forbindelse med fremtidig avgrensning av funnet.

Dette er den 2. letebrønnen i utvinningstillatelse 374 S . Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3706,5 meter under havflaten og ble avsluttet i Burtonformasjonen av tidlig jura alder. Havdypet er 387 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 337 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 15/12-22, der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart
Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 03.01.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.