34/5-1 A

09.04.2010 BG Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 374 S, er i ferd med å avslutte boring av avgrensingsbrønn 34/5-1 A på oljefunnet 34/5-1 S (Blåbær).

Funnet ble påvist i mars 2010 i nedre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen), og er om lag 25 kilometer nordøst for Snorre feltsenter i Nordsjøen. Brønn 34/5-1 S påviste 65 meter (brutto) med oljeførende bergarter.

Hensikten med brønnen 34/5-1 A var å påvise petroleum i en nabostruktur av funnet i 34/5-1 S. Brønnen er tørr. Det ble påtruffet reservoar i Cookformasjonen og med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet. Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnresultatene vil bli integrert med data fra funnbrønn 34/5-1 S, før en endelig avgjørelse vil bli tatt i forbindelse med fremtidig avgrensning av funnet.

Dette er den 2. letebrønnen i utvinningstillatelse 374 S . Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3706,5 meter under havflaten og ble avsluttet i Burtonformasjonen av tidlig jura alder. Havdypet er 387 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 337 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 15/12-22, der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart
Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 03.01.2013