34/5-1 A

09.04.2010 BG Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 374 S, er i ferd med å avslutte boring av avgrensingsbrønn 34/5-1 A på oljefunnet 34/5-1 S (Blåbær).

Funnet ble påvist i mars 2010 i nedre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen), og er om lag 25 kilometer nordøst for Snorre feltsenter i Nordsjøen. Brønn 34/5-1 S påviste 65 meter (brutto) med oljeførende bergarter.

Hensikten med brønnen 34/5-1 A var å påvise petroleum i en nabostruktur av funnet i 34/5-1 S. Brønnen er tørr. Det ble påtruffet reservoar i Cookformasjonen og med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet. Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnresultatene vil bli integrert med data fra funnbrønn 34/5-1 S, før en endelig avgjørelse vil bli tatt i forbindelse med fremtidig avgrensning av funnet.

Dette er den 2. letebrønnen i utvinningstillatelse 374 S . Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3706,5 meter under havflaten og ble avsluttet i Burtonformasjonen av tidlig jura alder. Havdypet er 387 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 337 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 15/12-22, der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart
Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 10.03.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).