34/5-1 A

09.04.2010 BG Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 374 S, er i ferd med å avslutte boring av avgrensingsbrønn 34/5-1 A på oljefunnet 34/5-1 S (Blåbær).

Funnet ble påvist i mars 2010 i nedre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen), og er om lag 25 kilometer nordøst for Snorre feltsenter i Nordsjøen. Brønn 34/5-1 S påviste 65 meter (brutto) med oljeførende bergarter.

Hensikten med brønnen 34/5-1 A var å påvise petroleum i en nabostruktur av funnet i 34/5-1 S. Brønnen er tørr. Det ble påtruffet reservoar i Cookformasjonen og med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet. Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnresultatene vil bli integrert med data fra funnbrønn 34/5-1 S, før en endelig avgjørelse vil bli tatt i forbindelse med fremtidig avgrensning av funnet.

Dette er den 2. letebrønnen i utvinningstillatelse 374 S . Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3706,5 meter under havflaten og ble avsluttet i Burtonformasjonen av tidlig jura alder. Havdypet er 387 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 337 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 15/12-22, der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart
Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 10.03.2022

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.