34/5-1 S

11.03.2010 BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 374 S, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/5-1 S. Brønnen er om lag 25 kilometer nordøst for Snorrefeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura til øvre trias reservoarbergarter (Statfjordformasjonen).

Det ble påvist olje i Cookformasjonen. Statfjordformasjonen var tørr.

Rettighetshaverne vil vurdere ressurspotensialet nærmere ved å bore en avgrensningsbrønn som et sidesteg fra brønn 34/5-1 S.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. 34/5-1 S er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 374 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3712 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen.

Havdypet er 387 meter. Etter boring av avgrensningsbrønnen vil brønn 34/5-1 S bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/5-1 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal bore avgrensningsbrønn 34/5-1 A på funnet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

Last ned: Kart.pdf


 

Oppdatert: 03.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.