34/5-1 S

11.03.2010 BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 374 S, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/5-1 S. Brønnen er om lag 25 kilometer nordøst for Snorrefeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura til øvre trias reservoarbergarter (Statfjordformasjonen).

Det ble påvist olje i Cookformasjonen. Statfjordformasjonen var tørr.

Rettighetshaverne vil vurdere ressurspotensialet nærmere ved å bore en avgrensningsbrønn som et sidesteg fra brønn 34/5-1 S.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. 34/5-1 S er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 374 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3712 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen.

Havdypet er 387 meter. Etter boring av avgrensningsbrønnen vil brønn 34/5-1 S bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/5-1 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal bore avgrensningsbrønn 34/5-1 A på funnet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

Last ned: Kart.pdf


 

Oppdatert: 10.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.