34/5-1 S

11.03.2010 BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 374 S, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/5-1 S. Brønnen er om lag 25 kilometer nordøst for Snorrefeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura til øvre trias reservoarbergarter (Statfjordformasjonen).

Det ble påvist olje i Cookformasjonen. Statfjordformasjonen var tørr.

Rettighetshaverne vil vurdere ressurspotensialet nærmere ved å bore en avgrensningsbrønn som et sidesteg fra brønn 34/5-1 S.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. 34/5-1 S er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 374 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3712 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen.

Havdypet er 387 meter. Etter boring av avgrensningsbrønnen vil brønn 34/5-1 S bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/5-1 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal bore avgrensningsbrønn 34/5-1 A på funnet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

Last ned: Kart.pdf


 

Oppdatert: 03.01.2013