35/1-2 S

17.12.2010 Statoil  Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 269, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/1-2 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er lokalisert om lag tolv kilometer vest for det tidligere Peon-funnet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i tidlig jura reservoarbergarter (Cookformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i Listaformasjonen av paleocen alder.

I primærmålet ble det påtruffet tidlig jura reservoarbergarter og med reservoarkvalitet som prognosert, men som var vannførende. Listaformasjonen besto av leirstein med kalksteinsstrenger, og ingen reservoarbergarter ble påtruffet.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 269. Tillatelsen ble gitt 27. april 2001, i Nordsjøtildelingen 2000. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4099 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen av tidlig jura alder.

Havdypet i området er 410 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/1-2 S ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal til utvinningstillatelse 303 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 15/6-12, der Statoil Petroleum AS er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 269 er Statoil Petroleum AS med en andel på 100 prosent.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

Oppdatert: 03.01.2013