35/1-2 S

17.12.2010 Statoil  Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 269, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/1-2 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er lokalisert om lag tolv kilometer vest for det tidligere Peon-funnet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i tidlig jura reservoarbergarter (Cookformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i Listaformasjonen av paleocen alder.

I primærmålet ble det påtruffet tidlig jura reservoarbergarter og med reservoarkvalitet som prognosert, men som var vannførende. Listaformasjonen besto av leirstein med kalksteinsstrenger, og ingen reservoarbergarter ble påtruffet.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 269. Tillatelsen ble gitt 27. april 2001, i Nordsjøtildelingen 2000. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4099 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen av tidlig jura alder.

Havdypet i området er 410 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/1-2 S ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal til utvinningstillatelse 303 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 15/6-12, der Statoil Petroleum AS er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 269 er Statoil Petroleum AS med en andel på 100 prosent.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

Oppdatert: 04.03.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.