35/1-2 S

17.12.2010 Statoil  Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 269, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/1-2 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er lokalisert om lag tolv kilometer vest for det tidligere Peon-funnet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i tidlig jura reservoarbergarter (Cookformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i Listaformasjonen av paleocen alder.

I primærmålet ble det påtruffet tidlig jura reservoarbergarter og med reservoarkvalitet som prognosert, men som var vannførende. Listaformasjonen besto av leirstein med kalksteinsstrenger, og ingen reservoarbergarter ble påtruffet.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 269. Tillatelsen ble gitt 27. april 2001, i Nordsjøtildelingen 2000. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4099 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen av tidlig jura alder.

Havdypet i området er 410 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/1-2 S ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal til utvinningstillatelse 303 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 15/6-12, der Statoil Petroleum AS er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 269 er Statoil Petroleum AS med en andel på 100 prosent.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

Oppdatert: 03.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.