35/9-5

05.02.2010 Nexen Exploration Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 419, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/9-5. Brønnen er om lag seks kilometer sørvest for Gjøafeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Agatformasjonen i nedre kritt reservoarbergarter. Brønnen påtraff ikke reservoarbergarten som forventet i nedre kritt. Det ble imidlertid påtruffet ikke bevegelig petroleum i reservoarbergarten med liten mektighet og dårlig reservoarkvalitet dypere i kritt. Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen blir klassifisert som tørr.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 419. Tillatelsen ble tildelt i TFO2006. Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 3513 meter under havflaten, og ble avsluttet i midtre jura. Havdypet er 365 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/9-5 ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 433 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6506/9-2S der Centrica Resources Norge AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 419 er:

Nexen Exploration Norway AS (op) 45%
PGNiG Norway AS 25%
OMV Norge AS 30%Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

Last ned: Kart (pdf)                               

Oppdatert: 03.01.2013