35/9-5

05.02.2010 Nexen Exploration Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 419, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/9-5. Brønnen er om lag seks kilometer sørvest for Gjøafeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Agatformasjonen i nedre kritt reservoarbergarter. Brønnen påtraff ikke reservoarbergarten som forventet i nedre kritt. Det ble imidlertid påtruffet ikke bevegelig petroleum i reservoarbergarten med liten mektighet og dårlig reservoarkvalitet dypere i kritt. Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen blir klassifisert som tørr.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 419. Tillatelsen ble tildelt i TFO2006. Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 3513 meter under havflaten, og ble avsluttet i midtre jura. Havdypet er 365 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/9-5 ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 433 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6506/9-2S der Centrica Resources Norge AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 419 er:

Nexen Exploration Norway AS (op) 45%
PGNiG Norway AS 25%
OMV Norge AS 30%Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

Last ned: Kart (pdf)                               

Oppdatert: 03.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.