35/9-6 S

07.12.2010 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 420, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 35/9-6 S. Brønnen er boret om lag 16 kilometer vest for Gjøafeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura (Vikinggruppen) og nedre jura (Dunlingruppen).

Det ble påvist petroleum (hovedsakelig olje) over en brutto kolonne på over 435 meter i Vikinggruppen, Brent- og Dunlingruppen. Reservoarbergartene har varierende reservoarkvalitet og mektighet. I tillegg har reservoarene ulike trykkregimer, og vannkontakten ble ikke påtruffet.

Småskala formasjonstester som ble utført viste varierende strømningsegenskaper. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 10 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Endelig størrelse og utbredelse av funnet vil kreve avgrensningsboring.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 420. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3664 meter under havflaten, og den ble avsluttet i øvre trias. Havdypet er 370 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/9-6 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til Coast Center Base (CCB Ågotnes) nær Bergen for verftsopphold. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart

 

Oppdatert: 08.03.2022

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.