35/9-6 S

07.12.2010 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 420, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 35/9-6 S. Brønnen er boret om lag 16 kilometer vest for Gjøafeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura (Vikinggruppen) og nedre jura (Dunlingruppen).

Det ble påvist petroleum (hovedsakelig olje) over en brutto kolonne på over 435 meter i Vikinggruppen, Brent- og Dunlingruppen. Reservoarbergartene har varierende reservoarkvalitet og mektighet. I tillegg har reservoarene ulike trykkregimer, og vannkontakten ble ikke påtruffet.

Småskala formasjonstester som ble utført viste varierende strømningsegenskaper. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 10 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Endelig størrelse og utbredelse av funnet vil kreve avgrensningsboring.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 420. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3664 meter under havflaten, og den ble avsluttet i øvre trias. Havdypet er 370 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/9-6 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til Coast Center Base (CCB Ågotnes) nær Bergen for verftsopphold. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart

 

Oppdatert: 03.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.