35/9-6 S

07.12.2010 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 420, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 35/9-6 S. Brønnen er boret om lag 16 kilometer vest for Gjøafeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura (Vikinggruppen) og nedre jura (Dunlingruppen).

Det ble påvist petroleum (hovedsakelig olje) over en brutto kolonne på over 435 meter i Vikinggruppen, Brent- og Dunlingruppen. Reservoarbergartene har varierende reservoarkvalitet og mektighet. I tillegg har reservoarene ulike trykkregimer, og vannkontakten ble ikke påtruffet.

Småskala formasjonstester som ble utført viste varierende strømningsegenskaper. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 10 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Endelig størrelse og utbredelse av funnet vil kreve avgrensningsboring.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 420. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3664 meter under havflaten, og den ble avsluttet i øvre trias. Havdypet er 370 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/9-6 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til Coast Center Base (CCB Ågotnes) nær Bergen for verftsopphold. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart

 

Oppdatert: 03.01.2013