35/9-6 S

07.12.2010 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 420, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 35/9-6 S. Brønnen er boret om lag 16 kilometer vest for Gjøafeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura (Vikinggruppen) og nedre jura (Dunlingruppen).

Det ble påvist petroleum (hovedsakelig olje) over en brutto kolonne på over 435 meter i Vikinggruppen, Brent- og Dunlingruppen. Reservoarbergartene har varierende reservoarkvalitet og mektighet. I tillegg har reservoarene ulike trykkregimer, og vannkontakten ble ikke påtruffet.

Småskala formasjonstester som ble utført viste varierende strømningsegenskaper. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 10 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Endelig størrelse og utbredelse av funnet vil kreve avgrensningsboring.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 420. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3664 meter under havflaten, og den ble avsluttet i øvre trias. Havdypet er 370 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/9-6 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til Coast Center Base (CCB Ågotnes) nær Bergen for verftsopphold. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart

 

Oppdatert: 08.03.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).