3/8-1

13.12.2010 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 400, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 3/8-1. Brønnen er boret om lag 10 kilometer øst for Trymfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig perm alder (Rotliegendesgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i paleocene og nedre kritt reservoarbergarter (Ranformasjonen).

Brønnen påtraff Rotligendesgruppen med reservoarbergarter av dårligere reservoarkvalitet enn forventet. I sekundært letemål i paleocene ble det påtruffet reservoarbergarter med resevoarkvalitet som forventet, mens sekundært boremål i Ranformasjonen ikke ble påtruffet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 400. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av ca 4070 meter under havflaten, og ble avsluttet i Rotligendegruppen i perm. Havdypet er 65 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 3/8-1 ble boret av boreinnretningen Maersk Guardian som nå skal til Vargfeltet i utvinningstillatelse 38 i Nordsjøen der Talisman Energy Norge AS er operatør.

 
Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 08.03.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).