3/8-1

13.12.2010 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 400, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 3/8-1. Brønnen er boret om lag 10 kilometer øst for Trymfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig perm alder (Rotliegendesgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i paleocene og nedre kritt reservoarbergarter (Ranformasjonen).

Brønnen påtraff Rotligendesgruppen med reservoarbergarter av dårligere reservoarkvalitet enn forventet. I sekundært letemål i paleocene ble det påtruffet reservoarbergarter med resevoarkvalitet som forventet, mens sekundært boremål i Ranformasjonen ikke ble påtruffet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 400. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av ca 4070 meter under havflaten, og ble avsluttet i Rotligendegruppen i perm. Havdypet er 65 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 3/8-1 ble boret av boreinnretningen Maersk Guardian som nå skal til Vargfeltet i utvinningstillatelse 38 i Nordsjøen der Talisman Energy Norge AS er operatør.

 
Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 03.01.2013