6406/3-8

22.07.2010 Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 475BS, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6406/3-8.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer sørøst for Åsgardfeltet og 10 kilometer nordvest for Tyrihansfeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Garnformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Ile- og Tiljeformasjonene).

Det ble påvist olje med assosiert gass i Garnformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet bedre enn forventet. I tillegg ble det påtruffet reservoarbergarter i Ile- og Tiljeformasjonene som forventet, men disse var vannførende. Foreløpig er størrelsen på funnet beregnet til 10-20 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og 2-5 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 475BS (lenke til faktasidene) vil vurdere å produsere funnet sammen med andre funn i nærheten.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 475BS. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4216 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura. Havdypet er 303 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/3-8 ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som nå skal til utvinningstillatelse 341 i Nordsjøen for bore undersøkelsesbrønn 24/12-6 S der Det norske oljeselskap er operatør.

Oppdatert: 03.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.