6406/3-8

22.07.2010 Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 475BS, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6406/3-8.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer sørøst for Åsgardfeltet og 10 kilometer nordvest for Tyrihansfeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Garnformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Ile- og Tiljeformasjonene).

Det ble påvist olje med assosiert gass i Garnformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet bedre enn forventet. I tillegg ble det påtruffet reservoarbergarter i Ile- og Tiljeformasjonene som forventet, men disse var vannførende. Foreløpig er størrelsen på funnet beregnet til 10-20 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og 2-5 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 475BS (lenke til faktasidene) vil vurdere å produsere funnet sammen med andre funn i nærheten.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 475BS. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4216 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura. Havdypet er 303 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/3-8 ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som nå skal til utvinningstillatelse 341 i Nordsjøen for bore undersøkelsesbrønn 24/12-6 S der Det norske oljeselskap er operatør.

Oppdatert: 03.01.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).