6406/3-8

22.07.2010 Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 475BS, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6406/3-8.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer sørøst for Åsgardfeltet og 10 kilometer nordvest for Tyrihansfeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Garnformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Ile- og Tiljeformasjonene).

Det ble påvist olje med assosiert gass i Garnformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet bedre enn forventet. I tillegg ble det påtruffet reservoarbergarter i Ile- og Tiljeformasjonene som forventet, men disse var vannførende. Foreløpig er størrelsen på funnet beregnet til 10-20 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og 2-5 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 475BS (lenke til faktasidene) vil vurdere å produsere funnet sammen med andre funn i nærheten.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 475BS. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4216 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura. Havdypet er 303 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/3-8 ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som nå skal til utvinningstillatelse 341 i Nordsjøen for bore undersøkelsesbrønn 24/12-6 S der Det norske oljeselskap er operatør.

Oppdatert: 03.01.2013