6406/3-8

22.07.2010 Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 475BS, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6406/3-8.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer sørøst for Åsgardfeltet og 10 kilometer nordvest for Tyrihansfeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Garnformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Ile- og Tiljeformasjonene).

Det ble påvist olje med assosiert gass i Garnformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet bedre enn forventet. I tillegg ble det påtruffet reservoarbergarter i Ile- og Tiljeformasjonene som forventet, men disse var vannførende. Foreløpig er størrelsen på funnet beregnet til 10-20 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og 2-5 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 475BS vil vurdere å produsere funnet sammen med andre funn i nærheten.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 475BS. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4216 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura. Havdypet er 303 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/3-8 ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som nå skal til utvinningstillatelse 341 i Nordsjøen for bore undersøkelsesbrønn 24/12-6 S der Det norske oljeselskap er operatør.

 

Kart

 

Oppdatert: 09.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.