6407/12-3

03.06.2010 Centrica Resources (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 470, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/12-3. Brønnen er om lag 13 kilometer sørøst for Draugenplattformen i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Rognformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Garn- og Ileformasjonene).

Brønnen er tørr. Den påtraff ikke reservoarsandstein i Rognformasjonen. Både Garn-og Ileformasjonene hadde forventet reservoarkvalitet, men med noe tynnere mektigheter enn forventet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 470. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.

Brønn 6407/12-3 ble boret til et vertikalt dyp av 1950 meter under havflaten, og ble avsluttet i Ileformasjonen i midtre jura. Havdypet er 288 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/12-3 ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til Alvefeltet i Norskehavet for å bore observasjons- og produksjonsbrønnene 6507/3-L-4 H og 6507/3-L-4 AH der Statoil ASA er operatør.

Kart 
Last ned:
Kart.pdf

 

Oppdatert: 03.01.2013