6407/2-6 S

14.05.2010 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 473, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/2-6 S. Brønnen er om lag 5 kilometer nord for Mikkelfeltet og 190 kilometer vest for Namsos.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tilje- og Rorformasjonen). Brønnen påviste hovedsakelig gass med en mindre oljekolonne i Tiljeformasjonen. Det ble påtruffet mindre mengder gass i Rorformasjonen. Begge formasjonene hadde reservoarkvalitet som forventet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 2 og 4 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 473 vil vurdere utbyggingsløsninger for å produsere funnet mot eksisterende infrastruktur på Åsgardfeltet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 473. Tillatelsen ble tildelt 29.2.2008 (TFO 2007). 6407/2-6 S ble boret til et vertikalt dyp av 3166 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 253 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/2-6 S ble boret av boreinnretningen Ocean Vangaurd som nå skal til planlagt verkstedopphold i Ågotnes utenfor Bergen.

 

kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 03.01.2013