6407/2-6 S

14.05.2010 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 473, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/2-6 S. Brønnen er om lag 5 kilometer nord for Mikkelfeltet og 190 kilometer vest for Namsos.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tilje- og Rorformasjonen). Brønnen påviste hovedsakelig gass med en mindre oljekolonne i Tiljeformasjonen. Det ble påtruffet mindre mengder gass i Rorformasjonen. Begge formasjonene hadde reservoarkvalitet som forventet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 2 og 4 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 473 vil vurdere utbyggingsløsninger for å produsere funnet mot eksisterende infrastruktur på Åsgardfeltet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 473. Tillatelsen ble tildelt 29.2.2008 (TFO 2007). 6407/2-6 S ble boret til et vertikalt dyp av 3166 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 253 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/2-6 S ble boret av boreinnretningen Ocean Vangaurd som nå skal til planlagt verkstedopphold i Ågotnes utenfor Bergen.

 

kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 09.03.2022

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S