6506/9-2 S

23.04.2010 Centrica Resources (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 433, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6506/9-2 S i Norskehavet. Brønnen påviste gass/kondensat.

Brønnen ble boret om lag 10 kilometer nord for gass- og kondensatfunnet Smørbukk og 250 kilometer nordvest for Kristiansund.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i bergarter av tidlig til mellomjura alder (Garn-, Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonene).

Brønnen påviste gass/kondensat i både Garn- og Ileformasjonene, mens Tofte- og Tiljeformasjonene trolig er vannfylte. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 15 millioner standard kubikkmeter (Sm³) utvinnbare oljeekvivalenter.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i både Garn- og Ileformasjonene. Det vil være behov for en mer omfattende analyse av resultatene før en avgjørelse om avgrensning og utbygging av funnet kan bli tatt.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 433. Tillatelsen ble tildelt i forbindelse med TFO 2006.

Brønn 6506/9-2 S ble boret til et vertikalt dyp av 4736 meter og avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. 

Havdypet på stedet er 281 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Brønn 6506/9-2 ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 470 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/12-3 hvor Centrica også er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 03.01.2013