6507/11-10

15.02.2010 Det norske oljeselskap ASA har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/11-10. Brønnen er lokalisert fem kilometer nordøst for gass- og kondensatforekomsten 6507/11-1 Midgard, som er en del av Åsgardfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Fangst- og Båtgruppen i midtre og nedre jura reservoarbergarter. Brønnen påtraff tynnere reservoarbergarter i Fangst- og Båtgruppen enn forventet, men med god reservoarkvalitet.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 476. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2290 meter under havflaten og ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret på 269 meters havdyp av boreinnretningen Songa Delta. Den flyttes nå til Nordsjøen for å bore avgrensingsbrønn 16/1-11 (utvinningstillatelse 001 B) der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 22.01.2013