6507/5-6 S

09.06.2010 BP Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 212, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/5-6 S. Brønnen påviste gass. Funnet er gjort om lag to kilometer vest for Skarvfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise gass i øvre kritt reservoarbergarter (Lysingformasjonen). Brønnen påviste gass i Lysingformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet.

Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet er mellom 8 og 14 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass samt 1,6 - 3 millioner standard kubikkmeter utvinnbar kondensat.  Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 212 vurderer å produsere funnet mot Skarvfeltet.

Brønnen ble boret til et totalt vertikalt dyp på 2876 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Langeformasjonen i nedre kritt.

Havdypet er 325 meter. Brønnen blir nå midlertidig plugget og forlatt.

Brønn 6507/5-6 S ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin. Innretningen vil nå fortsette med forboring av produksjonsbrønner på Skarvfeltet.


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 03.01.2013