6507/7-14 S

16.09.2010 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 435, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/7-14 S. Brønnen er om lag 15 kilometer nordvest for Heidrunfeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Fangstgruppen).

Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tiljeformasjonen).

Det er påvist gass i en 150 meter kolonne i Fangstgruppen. Tiljeformasjonen er vannførende. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 5 og 18 milliarder standard kubikkmeter (Sm3)utvinnbar gass. Gass-/oljeforhold er beregnet til 20.000-30.000 Sm3/Sm3.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

En vellykket formasjonstest er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på 1,2 millioner Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 36/64 tommer dyseåpning.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 435 vil vurdere å produsere funnet mot eksisterende infrastruktur. 

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 435. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4477 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura reservoarbergarter.. Havdypet er 344 meter.  Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/7-14 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 420 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/9-6 S der RWE Dea Norge AS er operatør.

 

 

Kart 

Oppdatert: 08.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.