6507/7-14 S

16.09.2010 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 435, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/7-14 S. Brønnen er om lag 15 kilometer nordvest for Heidrunfeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Fangstgruppen).

Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tiljeformasjonen).

Det er påvist gass i en 150 meter kolonne i Fangstgruppen. Tiljeformasjonen er vannførende. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 5 og 18 milliarder standard kubikkmeter (Sm3)utvinnbar gass. Gass-/oljeforhold er beregnet til 20.000-30.000 Sm3/Sm3.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

En vellykket formasjonstest er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på 1,2 millioner Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 36/64 tommer dyseåpning.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 435 vil vurdere å produsere funnet mot eksisterende infrastruktur. 

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 435. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4477 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura reservoarbergarter.. Havdypet er 344 meter.  Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/7-14 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 420 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/9-6 S der RWE Dea Norge AS er operatør.

 

Kart 

Oppdatert: 03.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.