6507/7-14 S

16.09.2010 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 435, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/7-14 S. Brønnen er om lag 15 kilometer nordvest for Heidrunfeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Fangstgruppen).

Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tiljeformasjonen).

Det er påvist gass i en 150 meter kolonne i Fangstgruppen. Tiljeformasjonen er vannførende. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 5 og 18 milliarder standard kubikkmeter (Sm3)utvinnbar gass. Gass-/oljeforhold er beregnet til 20.000-30.000 Sm3/Sm3.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

En vellykket formasjonstest er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på 1,2 millioner Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 36/64 tommer dyseåpning.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 435 vil vurdere å produsere funnet mot eksisterende infrastruktur. 

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 435. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4477 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura reservoarbergarter.. Havdypet er 344 meter.  Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/7-14 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 420 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/9-6 S der RWE Dea Norge AS er operatør.

 

Kart 

Oppdatert: 03.01.2013