6507/7-14 S

16.09.2010 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 435, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/7-14 S. Brønnen er om lag 15 kilometer nordvest for Heidrunfeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Fangstgruppen).

Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tiljeformasjonen).

Det er påvist gass i en 150 meter kolonne i Fangstgruppen. Tiljeformasjonen er vannførende. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 5 og 18 milliarder standard kubikkmeter (Sm3)utvinnbar gass. Gass-/oljeforhold er beregnet til 20.000-30.000 Sm3/Sm3.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

En vellykket formasjonstest er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på 1,2 millioner Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 36/64 tommer dyseåpning.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 435 vil vurdere å produsere funnet mot eksisterende infrastruktur. 

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 435. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4477 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura reservoarbergarter.. Havdypet er 344 meter.  Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/7-14 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 420 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/9-6 S der RWE Dea Norge AS er operatør.

 

 

Kart 

Oppdatert: 08.03.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).