6603/5-1 S

30.11.2010 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 392, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6603/5-1 S (Dalsnuten).

Brønnen er boret om lag 50 kilometer nordvest for gassfunnet 6603/12-1 (Gro) i Norskehavet og om lag 410 kilometer vest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise gass i reservoarbergarter av antatt jura alder. Den påtraff ikke reservoarbergarten og brønnen er tørr.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 392. Tillatelsen ble tildelt i 19. konsesjonsrunde i 2006. 6603/5-1 S ble boret til et vertikalt dyp og målt dyp av hhv 5028 og 5214 meter under havflaten og ble avsluttet i Cromer Knoll gruppen i nedre kritt. Havdypet er 1446 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6603/5-1 S ble boret av boreinnretningen Aker Barents som nå skal til utvinningstillatelse 468 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6305/9-2 der Det norske oljeselskap ASA er operatør.

 

Kart

 

Oppdatert: 03.01.2013