6604/10-1

27.08.2010 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 326, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6604/10-1 på gassfunnet 6603/12-1 (Gro).

Gassfunnet ble påvist i 2009 i øvre kritt reservoarbergarter (Springarformasjonen). Funnet ligger omlag 350 km vest for Sandnessjøen. Før avgrensingsbrønn 6604/10-1 ble boret var ressursanslaget for funnet på mellom 10 og 100 milliarder standard­kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet. Brønnen påviste gass i en 50 meter kolonne i Springarformasjonen i øvre kritt. Reservoarbergartene har større mektighet, men dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Foreløpige anslag av størrelsen på funnet er i den nedre delen av de opprinnelige ressursanslagene.  Den påviste variasjonen i reservoarkvalitet og gassmetning, samt stor utstrekning av funnet gjør at tilleggs­studier må gjennomføres før funnstørrelsen er nærmere avklart. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 326. Utvinningstillatelse 326 ble tildelt i 18. konsesjonsrunde i 2004.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3675 meter under havflaten, og ble avsluttet i Springarformasjonen i øvre kritt.

Havdypet er 1345 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6604/10-1 ble boret av boreinnretningen Aker Barents som skal til utvinnings­tillatelse 392 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6603/5-1, der AS Norske Shell er operatør.

Kart - Last ned pdf

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 22.01.2013