6604/10-1

27.08.2010 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 326, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6604/10-1 på gassfunnet 6603/12-1 (Gro).

Gassfunnet ble påvist i 2009 i øvre kritt reservoarbergarter (Springarformasjonen). Funnet ligger omlag 350 km vest for Sandnessjøen. Før avgrensingsbrønn 6604/10-1 ble boret var ressursanslaget for funnet på mellom 10 og 100 milliarder standard­kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet. Brønnen påviste gass i en 50 meter kolonne i Springarformasjonen i øvre kritt. Reservoarbergartene har større mektighet, men dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Foreløpige anslag av størrelsen på funnet er i den nedre delen av de opprinnelige ressursanslagene.  Den påviste variasjonen i reservoarkvalitet og gassmetning, samt stor utstrekning av funnet gjør at tilleggs­studier må gjennomføres før funnstørrelsen er nærmere avklart. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 326. Utvinningstillatelse 326 ble tildelt i 18. konsesjonsrunde i 2004.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3675 meter under havflaten, og ble avsluttet i Springarformasjonen i øvre kritt.

Havdypet er 1345 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6604/10-1 ble boret av boreinnretningen Aker Barents som skal til utvinnings­tillatelse 392 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6603/5-1, der AS Norske Shell er operatør.

Kart - Last ned pdf

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 08.03.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.