6604/10-1

27.08.2010 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 326, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6604/10-1 på gassfunnet 6603/12-1 (Gro).

Gassfunnet ble påvist i 2009 i øvre kritt reservoarbergarter (Springarformasjonen). Funnet ligger omlag 350 km vest for Sandnessjøen. Før avgrensingsbrønn 6604/10-1 ble boret var ressursanslaget for funnet på mellom 10 og 100 milliarder standard­kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet. Brønnen påviste gass i en 50 meter kolonne i Springarformasjonen i øvre kritt. Reservoarbergartene har større mektighet, men dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Foreløpige anslag av størrelsen på funnet er i den nedre delen av de opprinnelige ressursanslagene.  Den påviste variasjonen i reservoarkvalitet og gassmetning, samt stor utstrekning av funnet gjør at tilleggs­studier må gjennomføres før funnstørrelsen er nærmere avklart. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 326. Utvinningstillatelse 326 ble tildelt i 18. konsesjonsrunde i 2004.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3675 meter under havflaten, og ble avsluttet i Springarformasjonen i øvre kritt.

Havdypet er 1345 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6604/10-1 ble boret av boreinnretningen Aker Barents som skal til utvinnings­tillatelse 392 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6603/5-1, der AS Norske Shell er operatør.

Kart - Last ned pdf

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 08.03.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).