6604/10-1

27.08.2010 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 326, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6604/10-1 på gassfunnet 6603/12-1 (Gro).

Gassfunnet ble påvist i 2009 i øvre kritt reservoarbergarter (Springarformasjonen). Funnet ligger omlag 350 km vest for Sandnessjøen. Før avgrensingsbrønn 6604/10-1 ble boret var ressursanslaget for funnet på mellom 10 og 100 milliarder standard­kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet. Brønnen påviste gass i en 50 meter kolonne i Springarformasjonen i øvre kritt. Reservoarbergartene har større mektighet, men dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Foreløpige anslag av størrelsen på funnet er i den nedre delen av de opprinnelige ressursanslagene.  Den påviste variasjonen i reservoarkvalitet og gassmetning, samt stor utstrekning av funnet gjør at tilleggs­studier må gjennomføres før funnstørrelsen er nærmere avklart. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 326. Utvinningstillatelse 326 ble tildelt i 18. konsesjonsrunde i 2004.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3675 meter under havflaten, og ble avsluttet i Springarformasjonen i øvre kritt.

Havdypet er 1345 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6604/10-1 ble boret av boreinnretningen Aker Barents som skal til utvinnings­tillatelse 392 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6603/5-1, der AS Norske Shell er operatør.

Kart - Last ned pdf

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.