6608/10-14 S

07.04.2010 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-14 S. Brønnen påviste olje og gass. Funnet er gjort om lag 15 kilometer nordøst for Nornefeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter. Brønnen påviste olje i Ile-, Tofte- og Åreformasjonen av mellom til tidligjura alder med god reservoarkvalitet, som forventet. I tillegg ble det påtruffet gass i Melkeformasjonen av mellomjura alder.
 
Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til mellom seks og ti millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og om lag en til tre milliarder Sm3 utvinnbar gass. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 128 vurderer å produsere funnet mot Nornefeltet.

Brønnen ble boret til et totalt vertikalt dyp på 2749 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 352 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/10-14 S ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard. Innretningen er nå gått til utvinningstillatelse 473 i Norskehavet, der Statoil Petroleum AS er operatør, for å bore undersøkelsesbrønn 6407/2-6.


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 03.01.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.