6608/10-14 S

07.04.2010 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-14 S. Brønnen påviste olje og gass. Funnet er gjort om lag 15 kilometer nordøst for Nornefeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter. Brønnen påviste olje i Ile-, Tofte- og Åreformasjonen av mellom til tidligjura alder med god reservoarkvalitet, som forventet. I tillegg ble det påtruffet gass i Melkeformasjonen av mellomjura alder.
 
Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til mellom seks og ti millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og om lag en til tre milliarder Sm3 utvinnbar gass. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 128 vurderer å produsere funnet mot Nornefeltet.

Brønnen ble boret til et totalt vertikalt dyp på 2749 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 352 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/10-14 S ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard. Innretningen er nå gått til utvinningstillatelse 473 i Norskehavet, der Statoil Petroleum AS er operatør, for å bore undersøkelsesbrønn 6407/2-6.


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 03.01.2013