8/10-3

11.10.2010 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 331, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 8/10-3.  Brønnen er om lag 25 km sørøst for Ulafeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter  i  Rotliegendesgruppen fra perm (Aukformasjonen). Brønnen påtraff Aukformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men brønnen var tørr.

8/10-3 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 331. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004.

Brønnen ble boret til et vertikal dyp av 5692 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Aukformasjonen.

Havdypet er 67 meter og brønnen er nå plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Maersk Gallant som nå skal til Ekofiskfeltet for å bore utvinningsbrønner der ConocoPhillips er operatør.

 

Kart

 

Oppdatert: 08.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.