8/10-3

11.10.2010 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 331, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 8/10-3.  Brønnen er om lag 25 km sørøst for Ulafeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter  i  Rotliegendesgruppen fra perm (Aukformasjonen). Brønnen påtraff Aukformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men brønnen var tørr.

8/10-3 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 331. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004.

Brønnen ble boret til et vertikal dyp av 5692 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Aukformasjonen.

Havdypet er 67 meter og brønnen er nå plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Maersk Gallant som nå skal til Ekofiskfeltet for å bore utvinningsbrønner der ConocoPhillips er operatør.

 

Kart

 

Oppdatert: 03.01.2013