9/2-11

31.03.2010 Talisman Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 316 DS, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 9/2-11. Brønnen er om lag 10 kilometer nord for Ymefeltet i sørlige Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Vestlandsgruppen). Brønnen påtraff reservoarbergarter av god kvalitet i Vestlandsgruppen, men var vannførende.

Brønnen er den første i utvinningstillatelse 316 DS. Tillatelsen ble tildelt 23.8.2007 i 18. konsesjonsrunde.

9/2-11 ble boret til et vertikalt dyp av 2810 meter under havflaten og ble avsluttet i Bryneformasjonen i midtre jura. Vanndypet er 101 meter. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreriggen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 038 D i midtre Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 15/12-23 der Talisman Energy Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 10.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.