9/2-11

31.03.2010 Talisman Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 316 DS, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 9/2-11. Brønnen er om lag 10 kilometer nord for Ymefeltet i sørlige Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Vestlandsgruppen). Brønnen påtraff reservoarbergarter av god kvalitet i Vestlandsgruppen, men var vannførende.

Brønnen er den første i utvinningstillatelse 316 DS. Tillatelsen ble tildelt 23.8.2007 i 18. konsesjonsrunde.

9/2-11 ble boret til et vertikalt dyp av 2810 meter under havflaten og ble avsluttet i Bryneformasjonen i midtre jura. Vanndypet er 101 meter. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreriggen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 038 D i midtre Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 15/12-23 der Talisman Energy Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 03.01.2013