1/3-12 S

25.06.2010 BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 297, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 1/3-12 S. Brønnen er lokalisert om lag 30 km nordvest for Ekofiskfeltet i sørlige del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Skagerrakformasjonen av sentrias alder. Den påtraff tynnere reservoarbergarter, med dårligere reservoarkvalitet enn forventet, som var vannførende.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 297. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2003.

1/3-12 S ble boret til vertikal dyp av 5820 m under havoverflaten og ble avsluttet i Skagerrakformasjon av sentrias alder.

Havdypet er 70 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Boringen ble utført med boreinnretningen Rowan Gorilla VI som nå skal flyttes til britisk sektor.

kart

 

Oppdatert: 03.01.2013