15/6-11 S og 15/6-11 A

09.03.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 303, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 15/6-11 S og  15/6-11 A på gass/kondensat/oljefunnet 15/5-1 Dagny.

Dagnyfunnet ble påvist på 1970-tallet i midtre jura reservoarbergarter like nord for Sleipner Vestfeltet. Funnet ble videre avgrenset i 2007 med avgrensningsbrønn 15/6 9 S på strukturen ”Ermintrude”.

Før de siste brønnene ble boret var ressursanslaget for Dagny på mellom 15 og 50 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnene ble boret om lag fire og to kilometer sørøst for funnbrønnen 15/5-1 Dagny.

Hensikten med brønnene var å påvise, avgrense og teste produksjonsegenskapene i oljesonen i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) mellom Dagny og ”Ermintrude”. Avgrensningsbrønn 15/6-11 S, som ble boret dypest på strukturen, påtraff kun ikke bevegelig petroleum i Huginformasjonen med varierende reservoarkvalitet. Avgrensningsbrønn 15/6-11 A, som ble boret grunnere på strukturen, påtraff en gasskolonne på 30 meter i Huginformasjonen i reservoarbergarter med tilsvarende reservoarkvalitet som i 15/6-11 S.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En vellykket formasjonstest er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på henholdsvis 225 000 Sm3 gass og 120 Sm3 kondensat per strømningsdøgn gjennom en ½ tommers dyseåpning.  Foreløpig størrelse på Dagnyfunnet er beregnet til mellom 20 og 40 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshavere vurderer ulike konsepter for Dagnyfunnet og hvordan informasjonen fra de siste brønnene vil påvirke konseptvalg og tidsplan.

Brønnene ble boret på vegne av utvinningstillatelsene 048, 303, 029 og 029 B. Dette er den femte og sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 303, som ble tildelt 12. desember 2003 (TFO 2003). 15/6-11 S og -11 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 4099 og 3830 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Brønnene er/blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 15/6-11 S og -11 A ble boret på 116 meters havdyp av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelsene 272 i den nordlige delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 30/11-8 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Bernt Egeland, tlf: 51 87 61 85

kart

 

Oppdatert: 14.03.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.