15/6-11 S og 15/6-11 A

09.03.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 303, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 15/6-11 S og  15/6-11 A på gass/kondensat/oljefunnet 15/5-1 Dagny.

Dagnyfunnet ble påvist på 1970-tallet i midtre jura reservoarbergarter like nord for Sleipner Vestfeltet. Funnet ble videre avgrenset i 2007 med avgrensningsbrønn 15/6 9 S på strukturen ”Ermintrude”.

Før de siste brønnene ble boret var ressursanslaget for Dagny på mellom 15 og 50 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnene ble boret om lag fire og to kilometer sørøst for funnbrønnen 15/5-1 Dagny.

Hensikten med brønnene var å påvise, avgrense og teste produksjonsegenskapene i oljesonen i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) mellom Dagny og ”Ermintrude”. Avgrensningsbrønn 15/6-11 S, som ble boret dypest på strukturen, påtraff kun ikke bevegelig petroleum i Huginformasjonen med varierende reservoarkvalitet. Avgrensningsbrønn 15/6-11 A, som ble boret grunnere på strukturen, påtraff en gasskolonne på 30 meter i Huginformasjonen i reservoarbergarter med tilsvarende reservoarkvalitet som i 15/6-11 S.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En vellykket formasjonstest er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på henholdsvis 225 000 Sm3 gass og 120 Sm3 kondensat per strømningsdøgn gjennom en ½ tommers dyseåpning.  Foreløpig størrelse på Dagnyfunnet er beregnet til mellom 20 og 40 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshavere vurderer ulike konsepter for Dagnyfunnet og hvordan informasjonen fra de siste brønnene vil påvirke konseptvalg og tidsplan.

Brønnene ble boret på vegne av utvinningstillatelsene 048, 303, 029 og 029 B. Dette er den femte og sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 303, som ble tildelt 12. desember 2003 (TFO 2003). 15/6-11 S og -11 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 4099 og 3830 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Brønnene er/blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 15/6-11 S og -11 A ble boret på 116 meters havdyp av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelsene 272 i den nordlige delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 30/11-8 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Bernt Egeland, tlf: 51 87 61 85

kart

 

Oppdatert: 14.03.2011

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.