15/6-11 S og 15/6-11 A

09.03.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 303, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 15/6-11 S og  15/6-11 A på gass/kondensat/oljefunnet 15/5-1 Dagny.

Dagnyfunnet ble påvist på 1970-tallet i midtre jura reservoarbergarter like nord for Sleipner Vestfeltet. Funnet ble videre avgrenset i 2007 med avgrensningsbrønn 15/6 9 S på strukturen ”Ermintrude”.

Før de siste brønnene ble boret var ressursanslaget for Dagny på mellom 15 og 50 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnene ble boret om lag fire og to kilometer sørøst for funnbrønnen 15/5-1 Dagny.

Hensikten med brønnene var å påvise, avgrense og teste produksjonsegenskapene i oljesonen i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) mellom Dagny og ”Ermintrude”. Avgrensningsbrønn 15/6-11 S, som ble boret dypest på strukturen, påtraff kun ikke bevegelig petroleum i Huginformasjonen med varierende reservoarkvalitet. Avgrensningsbrønn 15/6-11 A, som ble boret grunnere på strukturen, påtraff en gasskolonne på 30 meter i Huginformasjonen i reservoarbergarter med tilsvarende reservoarkvalitet som i 15/6-11 S.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En vellykket formasjonstest er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på henholdsvis 225 000 Sm3 gass og 120 Sm3 kondensat per strømningsdøgn gjennom en ½ tommers dyseåpning.  Foreløpig størrelse på Dagnyfunnet er beregnet til mellom 20 og 40 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshavere vurderer ulike konsepter for Dagnyfunnet og hvordan informasjonen fra de siste brønnene vil påvirke konseptvalg og tidsplan.

Brønnene ble boret på vegne av utvinningstillatelsene 048, 303, 029 og 029 B. Dette er den femte og sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 303, som ble tildelt 12. desember 2003 (TFO 2003). 15/6-11 S og -11 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 4099 og 3830 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Brønnene er/blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 15/6-11 S og -11 A ble boret på 116 meters havdyp av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelsene 272 i den nordlige delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 30/11-8 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Bernt Egeland, tlf: 51 87 61 85

kart

 

Oppdatert: 14.03.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.